Vasamuseet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) som är en statlig myndighet under kulturdepartementet, med uppdrag att hålla det maritima och transporthistoriska kulturarvet levande och öka kunskapen om det. 

Genom att visa och vårda våra museisamlingar, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom vårt ämnesområde medverkar vi till att det maritima och transporthistoriska kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Vasamuseets uppdrag

För Vasamuseets del innebär uppdraget att visa upp skeppet Vasa. Vasa ger en unik inblick i det tidiga 1600-talets Sverige. 

Museet är också en kunskapsinstitution, där det sker ett möte mellan det publika och forskningen. Spetsforskning möter utställningar och programverksamhet i världsklass.

Sveriges modernaste myndighet

SMTM:s museer

Marinmuseum

Marinmuseum ligger i Karlskrona och berättar den svenska marinens historia. 

Besök Marinmuseum

Sjöhistoriska

Sjöhistoriska museet ligger i Stockholm och berättar om människans historia till sjöss.

Besök Sjöhistoriska

Vrak - Museum of Wrecks

Vrak – Museum of Wrecks ligger i Stockholm och berättar om kulturarvet på Östersjöns botten.

Besök Vrak - Museum of Wrecks

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet ligger i Gävle och berättar om den svenska järnvägens historia.

Besök Järnvägsmuseet