""

Föreningen Vasamuseets vänner bildades 1990. Föreningen ska stimulera till ökad kunskap om Vasa och större intresse för Vasamuseet samt med ekonomiskt stöd medverka till museets fortsatta utveckling. Genom medlemsavgifter från företag och enskilda medlemmar skapas medel för att driva projekt som ytterligare bidrar till Vasamuseets popularitet.