Förutom fri entré till museet får du lära dig mer om skeppet Vasa och många andra förmåner. Välj vilket medlemskap som passar dig bäst!

Bli medlem och stöd Vasamuseet genom vänföreningen!

Betala via plusgiro 162-8 alternativt Swish 1234009999. Välj medlemskap (silver eller guld) och ange namn och adress. Medlemskort skickas hem till dig. Vill ni gå på museet i närtid så går det även att köpa medlemskapet i entrén och i museibutiken. OBS att medlemskapet är personligt, och att ert namn skall stå på kortet vid museibesöket. 

Vasamuseet stöds automatiskt genom ditt medlemskap genom att 190 kr av medlemsavgiften (utom juniormedlemskapet) går direkt till museet. 

Välj det medlemskap som passar dig bäst:

Vasavän silver 

 • Fri entré till Vasamuseet under ett års tid, från det datum då medlemskapet köps.
 • Fri entré till Vasamuseets vår- och höstprogram.

Pris: 350 kronor för ett år från inköpsdatum.

Vasavän guld - enskilt medlemskap

 • Fri entré till Vasamuseet under ett kalenderår. En medföljande gäst betalar halva priset.
 • 10 procent rabatt i Vasamuseets butik.
 • 10 procent rabatt i Vasamuseets restaurang (gäller ordinarie utbud, utom alkohol).
 • Fri entré på Vrak - Museum of Wrecks, som ligger på Galärvarvet.
 • Inbjudningar till museets program.
 • Resor och evenemang anordnas varje år av föreningen.
 • Blir du guldmedlem i juli (eller senare på året), så räknas det som medlemskap för kommande helår och du får resten av innevarande år på köpet.

Pris Guld: 450 kronor per år, för 2024, men du får resten av innevarande år på köpet.

Familjemedlemskap - guld

 • Samma förmåner som Vasavän guld
 • Två medlemskort för vuxna i familjen, barn t.o.m. 18 år på samma adress ingår. OBS! Gäller för vuxna och deras barn, ej barnbarn.  

Pris familjemedlemskap: 800 kronor för 2024, men du får resten av innevarande år på köpet.

Juniormedlemskap - guld

 • Samma förmåner som Vasavän guld
 • För juniorer, till och med 18 år, anordnas ett par aktiviteter för olika åldrar.
 • Läs mer om medlemskapet och aktiviteter för juniorer nedan.

Pris junior: 150 kronor för 2024, men du får resten av innevarande år på köpet.

Vid frågor, kontakta vänföreningens medlemsservice:
Maria Sandström

Telefon: 08-519 558 85

E-post: foreningen.vasa@smtm.se

Dataskyddsförordningen

Genom att betala medlemsavgift så godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter i ett dataregister. Vi behandlar dessa enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi registrerar bara uppgifter som medlem själv lämnar, såsom namn, postadress, e-postadress och betalningar samt de medlemsprogram de väljer att delta i. Varje medlem ges ett unikt medlemsnummer. Uppgifterna används för utskick om medlemsaktiviteter, ekonomisk administration och dokumentation i enlighet med samarbetsavtal med Statens maritima museer och arkivplan. Medlemsregistret används inte för marknadsföring och lämnas inte ut till tredje land. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Medlem har rätt att få utdrag ur registret avseende sig själv. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post.  För utdrag ur registret skicka begäran skriftligen till Föreningen Vasamuseets vänner, Box 27131, 102 52 Stockholm. Rättelser görs till medlemsservice genom foreningen.vasa@smtm.se eller via telefon: 08-519 558 85. Du kan läsa mer i vår integritetspolicy: