Föreningen Vasamuseets vänner har alltid dörren öppen för nya medlemmar - varmt välkommen!

Avgifter och medlemskap

Vid köp av alla medlemskap (utom juniormedlemskap) går 150 kr direkt till Vasamuseet. Resten går till föreningens verksamhet och medlemsaktiviteter men även till att stödja Vasamuseets fortsatta utveckling. Läs mer om de olika medlemsskapen här nedan och se vilket som passar dig bäst:

Vasavän silver 

 • Fri entré till Vasamuseet från det datum då medlemskapet köps och ett år framåt.* (Det gäller från den dag det köps på museet alternativt från den dag det skickas med posten.)
 • Fri entré till Vasamuseets vår- och höstprogram.

Pris Silver: 250 kronor per år

Vasavän guld

 • Fri entré till Vasamuseet under ett kalenderår, men även till Museifartygen, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum (vid de tillfällen dessa tar entréavgift). En medföljande gäst betalar reducerat inträde
 • 10 procent rabatt i Vasamuseets butik
 • 10 procent rabatt i Vasamuseets restaurang (ordinarie utbud, utom på alkohol)
 • Inbjudningar till museets egna program och evenemang
 • Möjligheter att delta i resor och evenemang anordnade av föreningen
 • Gå ombord på Vasa! Nya guldmedlemmar från 2018 kan gå ombord efter fem år (från inköpsdatum) som fullt betalande medlem och därefter vart femte år. De som blev medlem innan 2018 följer tidigare regler (gå ombord efter två år som medlem - från inköpsdatum - och därefter vart sjunde år). Juniormedlemmar och barn som ingår i familjemedlemskapet måste var minst 6 år gamla och alla barn måste medföljas av vuxen medlem som ansvarar för barnet ombord. OBS! Ombordstigning under 2020 är inte möjlig på grund av smittorisken.
 • Blir du guldmedlem i juli (eller senare på året), så räknas det som medlemskap för kommande helår, men du får resten av innevarande år på köpet.

Pris Guld: 350 kronor per år

Familjmedlemsskap

 • I familjemedlemskapet ingår de egna barnen upp till 18 år (ej barnbarn). Det ingår två medlemskort för föräldrarna/vuxna i familjen. Barnen kommer in på museet utan medlemskort.

Pris familjemedlemskap GULD (två vuxna samt barn t.o.m 18 år): 600 kronor per år

Junior

För våra juniormedlemmar, upp till 18 år, anordnas varje termin aktiviteter för olika åldrar.

 • Läs mer information om  medlemskap och aktiviteter för juniormedlemmar (länk)

Pris Junior under 18 år GULD: 150 kronor

Företagsmedlem

Företag kan bli företagsmedlemmar i Vasamuseets vänner.
Det ingår två medlemskort (GULD), 25 fribiljetter och viss rabatt på specialvisningar. Kontakta föreningen via mejl för mer information.

E-post: foreningen.vasa@smtm.se 

Pris Företagsmedlem, ordinarie: 10 000 kronor 

Brädspelssektionen

Vasamuseet brädspelsvänner bildades 1993 och är en del av Vasamuseets vänner. Som Vasavän kan du också välja att ingå i brädspelssektionen och få information om och inbjudan till spel och tävlingar på museet. Önskar du vara med i brädspelssektionen, ange "Brädspelare" vid anmälan, eller mejla till föreningen.

E-post: foreningen.vasa@smtm.se 

Bli medlem

Betala på plats på museet eller via plusgiro 162-8 alternativt Swish 1234009999. Ange typ av medlemskap (silver eller guld) samt namn och adress.
När betalningen kommit in registreras ditt medlemskap och du får hem ditt Silver- eller Guldkort i brevlådan.

Dataskyddsförordningen

Genom att betala medlemsavgift så godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter i ett dataregister. Vi behandlar dessa enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi registrerar bara uppgifter som medlem själv lämnar, såsom namn, postadress, e-postadress och betalningar samt de medlemsprogram de väljer att delta i. Varje medlem ges ett unikt medlemsnummer. Uppgifterna används för utskick om medlemsaktiviteter, ekonomisk administration och dokumentation i enlighet med samarbetsavtal med Statens maritima museer och arkivplan. Medlemsregistret används inte för marknadsföring och lämnas inte ut till tredje land. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Medlem har rätt att få utdrag ur registret avseende sig själv. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post.  För utdrag ur registret skicka begäran skriftligen till Föreningen Vasamuseets vänner, Box 27131, 102 52 Stockholm. Rättelser görs till medlemsservice genom foreningen.vasa@smtm.se eller 08-519 558 85. Du kan läsa mer i vår integritetspolicy: