Svenska Engelska
Vasamuseets brädspelsvänner the Swedish-Tables Association of the Vasa Museum
bräde, svensk brädspel Swedish Tables
bricka checker
tärning dice
alla double
bräde (spelplanen) board
kvarter quarter (corresponds to table or 
board
 in backgammon)
tunga, kil point
huk head
hem home, house
band closed point
polack, överband closed point with three checkers or more
fem (sex, sju) band i rad five (six, seven) prime
binda, lägga band make a point
bryta band split a closed point
blotta blot
slå hit, send to the bar, send off the board
slagna brickor checkers on the bar
spränga force
spränga ett band force a closed point
spela in enter, re-enter
spela hem bear off
hemspel bearing off
gå ut jämnt go out evenly
reducera reduce
vackert spel handsome game
uppspel tower
trappspel staircase
kronspel crown game
enkelt kronspel single crown game
dubbelt kronspel double crown game
munk monk
jan jan
göra någon jan make someone jan, make a jan on someone
sprängjan forced jan
göra någon sprängjan make a forced jan on someone
janblotta jan blot