Spelregler

Bräde – ibland även kallat svenskt brädspel – spelas med ett flertal olika regelvarianter.

Alternativa regler

Under de drygt trehundra år som bräde har spelats i Sverige har reglerna förbättrats en hel del genom att kreativa spelare har hittat på en mängd alternativa regler, av vilka de bästa vunnit många anhängare och till slut tagits in i regelböckerna. För dagens spelare så självklara beståndsdelar av spelet som sprängjan, enkelt kronspel, dubbelt kronspel, trappspel och munk har tillkommit på det sättet. Under denna rubrik har vi samlat ett antal alternativa regler, som vi inte tillämpar men som vi tycker är värda att notera och att pröva. Kanske kommer några av dem tas med i framtida regelböcker. En del kan införas utan problem, andra strider mot redan beskrivna regler eller andra regler under denna rubrik.

Ordningsregler

Med ordningsregler avses bestämmelser som anger de yttre formerna för hur spelet ska gå till och hur regelöverträdelser beivras. Följande ordningsregler har antagits av Vasamuseets Brädspelsvänner vid årsmöte den 26 februari 2003.

 • Spelarna har var sitt tärningspar. (Enligt Wilson, sid 267, har de gemensamma tärningar).
 • Innan matchens första parti slår spelarna med varsin tärning. Den spelare som slår lägst (vid lika blir det omslag) väljer brickor och börjar partiet genom att kasta sina båda tärningar. Samma brickor behålles hela matchen. Den spelare som har förlorat ett parti börjar i nästa.
 • En spelare måste kasta sina tärningar samtidigt och på ett sådant sätt att de rullar över brädet. Han skall kasta dem till höger om brädets mittkant, om en sådan finns. Om en av tärningarna, eller bägge, landar ovanpå brickor eller lutande mot brickor eller brädeskanten slås bägge tärningarna om. Likaså om någon av tärningarna landar utanför brädet eller, om mittkant finns, utanför spelarens högra spelhalva. Omslag får ske först när tärningarna har stannat och motspelaren givit sitt samtycke.
 • En spelare har avslutat sitt flytt då han lyft sina tärningar från underlaget. I händelse av felflytt har motspelaren rätt att kräva ändring ända tills dess han slagit själv.
 • En spelare som slår tärningarna när det inte är hans tur är tvungen att efter motspelarens val antingen låta kastet gälla eller slå om det.
 • En spelare har rätt att begära omfördelning av de fyra tärningarna före varje parti. I så fall blandas tärningarna varefter motspelaren väljer den första tärningen. Sen väljer de två spelarna en tärning växelvis.
 • God brädspelsetikett kräver att en spelare inte uttalar önskningar om vad motspelaren ska slå och att han inte ohämmat flyttar sina brickor fram och tillbaka över brädet för att undersöka nya positioner. Tvärtom bör han flytta sina brickor på ett sådant sätt att det blir lätt för motspelaren att följa hans flytt. Det kan han t ex göra genom att i vissa spellägen med en handrörelse visa var hans bricka mellanlandar eller genom att med ett finger markera var brickan stod från början. Andra sätt kan vara att spelaren muntligt nämner tärningskastet i den ordning han flyttar det eller att han räknar från ett till fyra när han flyttar allor.
 • Spelarna för ett gemensamt protokoll där de efter varje parti fyller i sin egen poäng.
 • Om en match har slutförts till fel matchlängd har tävlingsledningen rätt att avgöra utgången.
 • Alla mekaniska/tekniska hjälpmedel är förbjudna (t ex oddstabeller, hörlurar och mobiltelefoner).
 • Åskådare måste iaktta tystnad under matcherna och får inte ge råd, påpeka felflytt eller på annat sätt kommentera spelet.
 • Lex Victor: I de fall vid en match omfattande ett givet antal partier och när minst en sprängjan behövs för matchvinst anses matchen avgjord och de följande partierna lämnas ospelade eftersom motspelaren kan lägga ut blottor och maximalt förlora jan. Denna regel gäller givetvis ej vid matchspel till en given poäng eller gruppspel.