Museet har slutat ge visningar för grupper ombord på Vasa av bevarandeskäl. Information har gått ut till medlemmarna den 19 augusti 2021 via e-post. Vi beklagar att denna fina förmån inte kan erbjudas längre. Men vi är som Vasavänner måna om att göra allt för att bevara Vasa för framtiden.