Medlemmar har den fina förmånen att gå ombord på Vasa. 

De som blir guldmedlemmar från och med 2018 går ombord tidigast efter 5 år som medlem (från inköpsdatum) och därefter vart femte år. De som varit guldmedlemmar sedan 2018-01-01 följer fortfarande de gamla reglerna att gå ombord efter tidigast två hela kalenderår och därefter vart sjunde år. .

Museet kan inte garantera att man efter första ombordgången kan gå ombord igen efter exakt fem (respektive sju) år. Grupperna ombord blir mindre än tidigare och med respekt för Vasas långsiktiga bevarande kan man inte utöka antalet grupper. Om kö uppstår får personer som varit ombord vid tidigare tillfälle en lägre prioritet. Reglerna är hårda för att vi värnar om Vasa, som inte mår bra om för många skulle gå ombord

Regler för ombordgång

  • På helger sker ombordgång innan museet öppnas för dagen och på vardagar när museet stänger för dagen. En bekräftelse med exakt tid kommer ett par veckor innan det datum man valt.
  • Den som går ombord på skeppet ska bära skoskydd (som museet tillhandahåller) och får inte vidröra skeppets delar. Besökare får endast gå på väderdäck och övre batteridäck. På väderdäck får inte originaldäcksplankor beträdas. På övre batteridäck får besökare endast gå på utlagda mattor.
  • Fotografering: Den som guidar planerar in fototillfällen under guidningen då fotografering får ske.
  • Av säkerhetsskäl får medlemmarna inte vistas på egen hand i museet när museet är stängt, så efter visning ombord lämnar man museet.
  • För barn ombord ansvarar anhörig/förälder. Lägsta gräns för juniorerna är 6 år och äldre när de går ombord. Kravet är att alla juniorer måste medföljas av en vuxen medlem (ex förälder eller far/morförälder) som ansvarar för barnet ombord.

Under pandemin är ombordgången tyvärr senarelagd av säkerhetsskäl. Vi återkommer när vi har nya tider att meddela.

Anmälan

Anmälan för ombordgång görs till telefon eller via e-post. Endast föranmälning gäller.

Telefon: 08-519 558 85

E-post: foreningen.vasa@smtm.se

Man har sett att Vasa påverkas negativt av all form av rörelse ombord och med Vasas bästa för ögonen har museet därför infört mer restriktiva regler för ombordgång. Vi ber om förståelse för detta och vill även meddela att ytterligare förändringar kan ske efter beslut från museet.