Styrelsen som valdes i mars 2019 består av:

Ordförande:

Leif Nylander

Vice ordförande:

Anna Öberg

Sekreterare:

Peter Bager

Kassaförvaltare:

Nils Bruzelius

Ledamöter:

Niklas Börjesson
Elisabeth Daude
Lars Grundberg
Inger Holmström
Ingrid Landahl
Hans Lindén
Malcolm W. Lilliehöök
Brita Nordström Källström
Per-Johan Orrby
Jan Rosenström

Adjungerade Ledamöter:

Lisa Månsson, museichef
Maria Sandström, handläggare

Hedersledamöter:

Peter Nordbeck (hedersordförande)
Klas Helmerson (hedersledamot)