Styrelsen för Vasamuseets vänner valdes i mars 2022.

Ordförande

Leif Nylander

Vice ordförande

Anna Öberg

Sekreterare

Peter Bager

Kassaförvaltare

Nils Bruzelius

Ledamöter

Niklas Börjesson
Elisabeth Daude
Lars Grundberg
Inger Holmström
Ingrid Landahl
Hans Lindén
Malcolm W. Lilliehöök
Per-Johan Orrby

Adjungerade Ledamöter

Jenny Lind, museichef
Maria Sandström, handläggare

Hedersledamöter

Peter Nordbeck (hedersordförande)
Klas Helmerson (hedersledamot)
Ylva Kassander (hedersledamot)