Styrelsen för Vasamuseets vänner valdes i mars 2019.

Ordförande

Leif Nylander

Vice ordförande

Anna Öberg

Sekreterare

Peter Bager

Kassaförvaltare

Nils Bruzelius

Ledamöter

Niklas Börjesson
Elisabeth Daude
Lars Grundberg
Inger Holmström
Ingrid Landahl
Hans Lindén
Malcolm W. Lilliehöök
Brita Nordström Källström
Per-Johan Orrby
Jan Rosenström

Adjungerade Ledamöter

Jenny Lind, museichef
Bo Krantz, sekreterare emeritus 
Maria Sandström, handläggare

Hedersledamöter

Peter Nordbeck (hedersordförande)
Klas Helmerson (hedersledamot)