Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom webbplatsen vasamuseet.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur vasamuseet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på e-post eller telefon.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 548 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

SMTM strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret här på webbplatsen för att rapportera brister. Du kan också kontakta oss på telefon och e-post.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Video

Video saknar alternativ representation

Videoinspelningar på webbplatsen publicerade före 23 september 2020 saknar alternativ representation och är därmed inte tillgängliga för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som publicerades på webbplatsen före 23 september 2020 kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ. De videoinspelningar som publicerades på vasamuseet.se efter 23 september 2020 kommer förses med alternativ representation i form av transkribering.

Syntolkning saknas

De videoinspelningar som finns publicerade på webbplatsen och i Vasamuseets sociala kanaler saknar syntolkning och är därmed inte tillgängliga för icke-seende användare.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Direktsändningar saknar textning

Videoinspelningar som direktsänts i Vasamuseets sociala kanaler (facebook, youtube och instagram) saknar textning och är därmed inte tillgängliga för användare som inta kan uppfatta eller har svårt att förstå ljud.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Prestanda

Webbplatsen har ibland längre väntetider/laddtider än vad som räknas som god prestanda.

Åtgärd: En utredning för att förbättra prestandan är genomförd och åtgärdsplan finns. Ambitionen är att under förbättra och bibehålla prestandan till helt godkänd nivå.

Biljettköp till Vasamuseets programverksamhet

Till Vasamuseets programverksamhet säljs biljetter via den externa tjänsten Nortic. Köp av biljetter via Nortics biljettjänst går att manövrera enbart med tangentbordet. Möjlighet finns därför att ringa eller mejla för att boka/köpa biljetter till evenemang för de användare som inte kan använda biljettköpstjänsten.

Kontakt till bokningen:

Telefon: 08-519 548 70, telefontid kl 9-12 måndag-fredag
E-post: vasa@smtm.se

Övrigt

Under 2023 kommer mindre omfattande brister att åtgärdas:

  • Flera informativa bilder saknar textalternativ. 
  • I faktarutan på sidan för kalenderhändelse förekommer text som tolkas som rubriker, men de saknar rubriktaggar.
  • Fokusmarkeringen i mobilvy är inte tillräckligt tydlig och behöver förbättras. 

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 december 2023.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

  • Textning av direktsändningar som publiceras i sociala kanaler. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att texta videoinspelningar som direktsänds i sociala kanaler och efter direktsändning ligger kvar i de sociala flödena i mer än 14 dagar.

Så testar vi webbplatsen

SMTM och upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjorde 2019 en självskattning av tillgängligheten på www.vasamuseet.se. Arbetet utgick från de checklistor som tillhandahålls av DIGG på www.webbriktlinjer.se. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att www.vasamuseet.se ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sedan dess har nya rutiner skapats för att säkerställa att www.vasamuseet.se håller en hög tillgänglighet.

Exempelvis uppdateras åtgärdsplanen och den här tillgänglighetsredogörelsen minst en gång per år utifrån både automatiska och manuella tester. Dessutom har tillgänglighetsriktlinjerna arbetats in i det dagliga arbetet genom integrering i design- och utvecklingsfaserna samt kompletterande testrutiner.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet verkar SMTM internt för att upprätthålla god tillgänglighet på publicerat material. Det görs genom att utbilda redaktörer, granska webbinnehåll samt upprätta åtgärdsplaner och löpande genomföra dem.

Webbplatsen publicerades våren 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2022.