Samlingar

I Vasamuseets samling finns mer än 40000 föremål som hittats i och omkring Vasa. Föremålen och skeppet ger en unik bild av vardagslivet till sjöss och på land, av sjöstrid och skeppsbyggnadsteknik under tidigt 1600-tal.

Endast omkring en tiondel av föremålssamlingen visas i våra utställningar. Vasamuseets samling är sökbar på DigitaltMuseum.

file:///C:/Users/gny/Downloads/google8320480e8f9b6ed0%20(3).html