Dokumentationsarbetet med Vasa är ständigt pågående. Skeppet och föremålssamlingen är en outsinlig källa till kunskap.

Vi arbetar kontinuerligt med att dokumentera föremålen i samlingen. Arbetet går till så att föremålen undersöks, skadeinventeras, mäts och fotograferas. Utseende, eventuella skador, och speciella kännetecken observeras. Ibland gör vi digitala ritningar med ett instrument som kallas Faroarm. Dokumentationsarbetet görs ofta inför publik inne i museet.

All information samlas i vår databas som är tillgänglig för allmänheten. I databasen kan man även läsa mer om föremålen, hur de användes ombord och var på skeppet de hittades. Databasen uppdateras allteftersom ny information tillkommer.

Ibland fördjupar vi oss i en speciell föremålsgrupp eller i ett särskilt ämne, för att lära oss mer om just detta.

I ett fördjupningsprojektet har olika typer av märkningar på föremål från Vasa studerats närmre. Märkningarna består till största delen av personliga ristningar som bomärken, initialer och monogram, men även en annan typ av märkningar som antas vara fabrikations- och innehållsmärkningar förekommer. Resultaten av undersökningen har sammanfattats av intendent Irene Lindblom i rapporten Märkta föremål från Vasa.

Visa mer

Relaterat material