Under augusti till april erbjuder nedanstående pedagogiska program. I maj och juni erbjuder vi endast skolvisningar som är 45 minuter långa. Våra skolbesök är kostnadsfria.

Boka genom att mejla till: bokningen.vasa@maritima.se.

Genomskärningsmodell av Vasa. Människor som arbetar med olika saker syns i de olika utrymmena ombord.

Skeppet och människorna

För er som vill ha en översikt av Vasas historia med utrymme för egna frågor.
Vi sätter in skeppet i sitt historiska sammanhang, varför det byggdes och sjönk och hur det var att leva ombord. Har ni redan arbetat med Vasa kan vi stället välja att fokusera mer på vissa teman.
För att få känslan av att vara ombord ingår alltid ett besök i rummet Under däck.

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer

En modell av hur Vasa byggs på skeppsgården. Flera miniatyrfigurer jobbar på och kring skeppet. Själva skrovet är uppbyggt.

Vasa - ett internationellt projekt

För er som redan läst lite om stormaktstiden och vill få en ny vinkel på Vasa. På Vasas tid blev globalt utbyte allt viktigare och skeppet själv är ett exempel på det. Vi funderar tillsammans med eleverna över hur svenskt Vasa egentligen är: hon byggdes av folk från flera olika länder av material som till stor del importerats. Ombord på skeppet har man även hittat föremål som kan kopplas fjärran trakter som Afrika, Indien, Kina och Amerika. Vi besöker också rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord och komma tidens människor lite närmare.

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer

Tre barn hjälps åt att bära ett tjock rep. De står på rad och håller repet mot sin ena axel.

Räkna med Vasa

Lämpligast för åk 4.
Utforska Vasa med hjälp av matematik! Vi använder både gamla kroppsmått och metersystemet. Eleverna får till exempel träna uppskattning, aritmetik och skala, mäta avstånd och tid, geometri och symmetri. De aktiveras både i grupp, i par eller individuellt. Basfakta om Vasa ingår, alltefter era behov och förberedelser, liksom besök i rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord. Vi kan följa Lgr11, kursplanen i matematik, beroende på er avsikt med besöket. 

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer. Observera att ni måste vara två lärare/ledare med eftersom klassen kommer att delas under vissa moment. 

En filtad hatt som hittades ombord på Vasa. Hatten är rundad och bredbrättad.

Föremål från havsbotten

För er som vill fördjupa er i 1600-talets materiella kultur. Återupptäck fynden från Vasa och sätt dem i ett sammanhang. Eleverna får leta upp föremålskopior i vår specialbyggda marinarkeologivägg och jämföra med originalen i utställningarna. Varje elev ges möjlighet att berätta om just sitt fynd. Vi ser på personliga ägodelar kontra skeppets utrustning och kan också fundera kring det som inte bevarats.
Basfakta om Vasa ingår, alltefter era behov och förberedelser liksom besök i rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer.
Observera att ni måste vara två lärare/ledare med eftersom klassen kommer att delas under vissa moment.

En hand som håller i en kopia av en skeletthand.

Skeletten från Vasa

För er som vill ha inblick i levnadsförhållanden för vanliga människor på 1600-talet.
Skeletten efter några av de drunknade och deras tillhörigheter ger oss många ledtrådar om mat, sjukdomar och arbete. Vi talar om var gränserna går för vad man egentligen vet och när man börjar gissa. Såväl osteologi, läran om ben, och etiska frågor får utrymme. Eleverna får hantera kopior och vi tittar på de äkta skeletten i utställningen Ansikte mot ansikte.

Basfakta om Vasa ingår, alltefter era behov och förberedelser liksom besök i rummet "Under däck" för att få känslan av att vara ombord.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus.
Antal: max 30 personer. Observera att ni måste vara två lärare/ledare med eftersom klassen kommer att delas under vissa moment.

En modell som visar hur Vasa bärgades. Vasa syns på botten och uppe på vattenytan syns pontoner och de fartyg som hjälpte till vid bärgningen.Även vajrarna som gick under skeppet och upp till ytan syns.

Vasa - teknik på riktigt

Utforska Vasa med hjälp av teknik! Eleverna får genom experiment undersöka tekniska lösningar ur skeppets historia. Vi tar bland annat reda på hur man enkelt flyttar en tung kanon inför laddning och söker svar på hur en 14-åring kan styra ett skepp på 70 meter. Genom experimenten berör vi till exempel Archimedes princip, block och talja och hävstångsprincipen. Basfakta om Vasa ingår liksom besök i rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus.
Antal: max 30 personer. Observera att ni måste vara två lärare/ledare med eftersom klassen kommer att delas under vissa moment.

Händer som flätar ett rep som sitter runt en stav på en vägg.

Repslagning

För er som vill prova på ett gammalt hantverk. Eleverna får slå och slå upp en tross på vår utrustning från en riktig repslagarbana. Vasas rigg är utgångspunkten och vi jämför med nutida användning och moderna materialval. Samarbete är något som verkligen tränas här. De får dessutom tillverka varsitt beslagsband och ta med sig hem. Tjärdoften kommer på köpet... Basfakta om Vasa ingår, alltefter era behov och förberedelser liksom besök i rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer
Observera att ni måste vara två lärare/ledare med eftersom klassen kommer att delas under vissa moment.