Under augusti till april erbjuder nedanstående pedagogiska program. I maj och juni erbjuder vi endast skolvisningar som är 45 minuter långa. Våra skolbesök är kostnadsfria.

Boka genom att mejla till: bokningen.vasa@maritima.se.

Genomskärningsmodell av Vasa. Människor som arbetar med olika saker syns i de olika utrymmena ombord.

Skeppet och människorna

För er som vill ha en översikt av Vasas historia med utrymme för egna frågor.
Vi sätter in skeppet i sitt historiska sammanhang, varför det byggdes och sjönk och hur det var att leva ombord. Har ni redan arbetat med Vasa kan vi stället välja att fokusera mer på vissa teman.
För att få känslan av att vara ombord ingår alltid ett besök i rummet Under däck.

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer

Två tjejer tittar på en kopia av ett skelett tillsammans med en pedagog.

Skeletten från Vasa

För er som vill ha inblick i levnadsförhållanden för vanliga människor på 1600-talet.
Skeletten efter några av de drunknade samt deras tillhörigheter ger oss många ledtrådar om mat, sjukdomar och arbete. Vi talar om var gränserna går för vad man egentligen vet och när man börjar gissa. Såväl osteologi, läran om ben, och etiska frågor får utrymme. Eleverna får hantera kopior och vi tittar på de äkta skeletten i utställningen Ansikte mot ansikte. Basfakta om Vasa ingår liksom besök i rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer. Observera att ni måste vara två lärare/ledare med eftersom klassen kommer att delas under vissa moment.
 

En filtad hatt som hittades ombord på Vasa. Hatten är rundad och bredbrättad.

Föremål från havsbotten

För er som vill fördjupa er i 1600-talets materiella kultur. Återupptäck fynden från Vasa och sätt dem i ett sammanhang. Eleverna får leta upp föremålskopior i vår specialbyggda marinarkeologivägg och jämföra med originalen i utställningarna. Varje elev ges möjlighet att berätta om just sitt fynd. Vi ser på personliga ägodelar kontra skeppets utrustning och kan också fundera kring det som inte bevarats.
Basfakta om Vasa ingår, alltefter era behov och förberedelser liksom besök i rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer.
Observera att ni måste vara två lärare/ledare med eftersom klassen kommer att delas under vissa moment.

Händer som flätar ett rep som sitter runt en stav på en vägg.

Repslagning

För er som vill prova på ett gammalt hantverk. Eleverna får slå och slå upp en tross på vår utrustning från en riktig repslagarbana. Vasas rigg är utgångspunkten och vi jämför med nutida användning och moderna materialval. Samarbete är något som verkligen tränas här. De får dessutom tillverka varsitt beslagsband och ta med sig hem. Tjärdoften kommer på köpet... Basfakta om Vasa ingår, alltefter era behov och förberedelser liksom besök i rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer
Observera att ni måste vara två lärare/ledare med eftersom klassen kommer att delas under vissa moment.