Välkommen att boka ett pedagogiskt program med din klass. Alla program utgår från Vasa och tar upp dess historia och livet under det tidiga 1600-talet. De långa programmen innehåller även en tematisk del.

Pedagogiska program är kostnadsfria.

Boka genom att mejla till: bokningen.vasa@maritima.se

Händer som flätar ett rep som sitter runt en stav på en vägg.

Repslagning

Vasas rep tillverkades på långa repslagarbanor i Stockholm. Till skeppet behövdes såväl tjocka kablar och trossar som tunna plattingar. Kom närmare Vasa och hennes tid genom att prova ett gammalt hantverk. Tillsammans gör vi rep med olika tekniker och varje elev får med sig ett litet egentillverkat rep hem. Hantverket är en av många källor till historien. Genom sinnesupplevelser och handling får eleverna en ökad förståelse för en annan tid.

Tid: 150 minuter inklusive paus
Max antal: 30 personer, minst två lärare

Två tjejer tittar på en kopia av ett skelett tillsammans med en pedagog.

Skeletten från Vasa

När Vasa sjönk följde ett trettiotal människor med i djupet. Tillsammans utforskar vi vad skelett och personliga tillhörigheter kan berätta om levnadsvillkor för barn, kvinnor och män på stormaktstiden. Vilka likheter och skillnader finns det jämfört med idag? Var gränsen går för vad vi verkligen vet och vad vi får gissa oss till? Eleverna får värdera olika typer av källor.

Tid: 150 minuter inklusive paus
Max antal: 30 personer, minst 2 lärare
 

Föremål från havsbotten

När Vasa sjönk på sin allra första resa lämnade besättningen skeppet i panik. Kvar ombord fanns inte bara skeppets utrustning utan även besättningens personliga tillhörigheter packad i kistor och tunnor. Vi gräver ut Vasa på nytt och funderar på hur arkeologiska fynd kan tolkas och värderas som källa till kunskap om människorna under det svenska Östersjörikets tid. Vad kan vardagsföremål berätta om levnadsvillkor för olika delar av befolkningen i en tid då de flesta inte kunde skriva? Vi diskuterar även hur historiska och andra källor kan komplettera bilden av människor i 1600-talets Sverige.

Tid: 150 minuter inklusive paus
Max antal: 30 personer, minst 2 lärare

Genomskärningsmodell av Vasa. Människor som arbetar med olika saker syns i de olika utrymmena ombord.

Skeppet och människorna

Vasa var tänkt att bli en del i byggandet av det svenska Östersjöväldet. Men tidens kraftfullaste skepp sjönk och när det bärgades 333 år senare var det fortfarande fyllt av föremål som besättningen hade packat till sin resa. De många arkeologiska fynden kan tillsammans med historiska källor ge en fascinerande inblick i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under stormaktstiden. Genom skeppet kommer vi det tidiga 1600-talet närmare.

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer

Vasa - ett internationellt projekt

I början av 1600-talet blev globalt utbyte allt viktigare och skeppet Vasa är ett exempel på det. Handeln till sjöss med varor ökade dramatiskt, även på Östersjön. Sverige behövde ny kunnig arbetskraft från andra länder, inte minst till att bygga större och mer avancerade skepp. På skeppsgården där Vasa byggdes talades det många språk. Tillsammans undersöker vi Vasas kopplingar till andra länder och kontinenter, och genom skeppet får vi syn på Sverige under Östersjöväldets tid.

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer