Digitala skolprogram från Vasamuseet

Fullbokat vårterminen 2023. Bokningsbara tider för digitala skolprogram släpps nästa gång i början av höstterminen.

Vi erbjuder kostnadsfria digitala skolprogram för grundskolan och gymnasiet, studier på gymnasienivå och SFI från nivå C.

Programmets upplägg

Klassen befinner sig i klassrummet och museipedagogen befinner sig i museets utställningar och runt om skeppet Vasa. Som vid alla våra möten med elever så välkomnar vi frågor och interaktion, därför är gränsen en klass per tillfälle (ca 30 elever). Du kan boka ett tillfälle för en klass. Skolprogrammen ges endast på svenska.

Det digitala skolprogrammet i undervisningen

Använd det digitala skolprogrammet i undervisningen om historiska källor! I filmen deltar en mellanstadieklass i Vuollerim, Jokkmokk, i ett digitalt skolprogram från Vasamuseet. Eleverna får ta del av historiska källor från skeppet och interagera digitalt med pedagogen på museet för att få ett aktivt och konkret möte med källor till historien. Filmen är producerad av Skolverket som en del av lärportalen för kursplanen i historia, avsnittet om att tolka och granska historiska källor.

Bokning

Bokningen görs via ett webboknings-formulär längst ner på den här webbsidan. 

Bokningsbara teman

Skeppet Vasa är alltid utgångspunkten i det digitala mötet med klassen, men det finns många olika sammanhang och teman som Vasa kan kopplas till. Välj det som passar din undervisning och din klass bäst.

Skeppet och människorna

Vi pratar om skeppets spännande öde, olika källor till kunskap om historien och hur det var att vara barn och vuxen på ett krigsskepp på 1600-talet. För: Alla åldrar från F-klass till vuxenstudier och sfi från nivå C.

Vasa och Stormaktstiden

Skeppet Vasa var tänkt att bli en del i byggandet av det svenska Östersjöväldet. Ett program om Vasas plats i den svenska och europeiska historien. För: Årskurs 5-6.

Historiebruk

Ett digitalt program om historiebruk kopplat till Skeppet Vasa och det svenska Östersjöväldet. Utifrån skeppet och dess skulpturer pratar vi om hur människor och grupper i olika tider använder historia för att påverka sin omvärld och framställa identiteter och idéer. Vi ser till exempel på Vasa att Gustav II Adolf använde historiska personer och antika hjältar för att stärka bilden av sig själv och av Sverige. För: Årskurs 7-9 och gymnasienivå.

Förberedelser

Observera att bokningen görs via en webbokning och att din bokning är genomförd först när du har fått en bekräftelse via mejl.

Du kommer sedan att få möteslänk och förberedelsematerial via mejl från Vasamuseets pedagoger. 

Till toppen