Träffa en museipedagog via Skype, Meet, Zoom eller Teams

Vasamuseet är stängt för besök men museets pedagoger erbjuder skolklasser digitala möten. Vi arbetar på distans och är alltså inte på plats i museet. Därmed har vi i dagsläget inte möjlighet att visa skeppet eller gå runt i utställningarna. Men med hjälp av bildmaterial, föremål, berättelser och spännande fakta kan vi levandegöra berättelsen om Vasa.

Den digitala träffen är 30 minuter lång och som vid alla våra möten med elever så välkomnar vi frågor och interaktion.

Erbjudandet är kostnadsfritt och gäller från förskoleklass till och med studier på gymnasienivå och SFI.

Bokningsbara tider

Juni vecka 23: 10.00, 12.30 och 13.00 onsdag, torsdag och fredag (3-5/6).

Parallella tider går att boka. Vi har inget kösystem.

Gör så här

Mejla din bokningsförfrågan till:

pedagoger.vasamuseet@smtm.se och ange:

  • vilken av tiderna ovan du önskar boka, ange helst flera alternativ eftersom det är ”först till kvarn” som gäller.
  • vilken årskurs, antal elever samt namnet på skolan.
  • Vilket innehåll du önskar. Se alternativ nedan.
  • Ett telefonnummer till den lärare som kommer att vara med klassen under mötet.
  • Vilken digital plattform du vill använda.

Detaljer kring mötesuppkoppling och innehåll kommer vi överens om per mail när vi har bokat in dig. 

Innehåll och teman

Skeppet Vasa är alltid utgångspunkten i det digitala mötet med klassen, men det finns många olika sammanhang och teman som Vasa kan kopplas till. Nedan hittar du förslag på innehåll som mötet kan handla om. Välj det som passar din klass bäst eller kom med egna önskemål!

Förslag på innehåll:

  • Skeppet och människorna: Vi pratar om skeppets spännande öde och hur det var att vara barn och vuxen på ett krigsskepp på 1600-talet. Temat passar för fakta- och fantasihungriga barn och ger en överblick av Vasas historia.
  • Vasa och Östersjöriket: Om skeppets Vasas plats i den svenska historien, närmare bestämt den tid vi kan kalla Stormaktstiden.
  • Kemi och Vasa: Fokus på konserveringen av skeppet. Kemistudenter får på detta sätt konkreta exempel konservering och nedbrytningsprocesser från verkligheten.
  • Muntligt berättande: För åk 1-6. Möt Vasa utifrån föremålen som hittades i skeppet. Temat handlar om berättande i en blandning mellan fantasi och fakta.
  • Historiebruk: För högstadiet och gymnasiet. Skeppet Vasas historia kan som all historia användas på olika sätt och för olika syften. Hur använde exempelvis Gustav II Adolf historiska personer och antika hjältar på skeppet Vasa för att stärka sina politiska mål och bilden av sig själv? 

Förberedelser

Förbered gärna klassen med att skriva frågor, läsa eller lyssna till berättelsen om Vasa. Gå igenom vår ordlista eller färglägg skulpturer. Du hittar förberedelsematerial på vår skolsida under Digitala resurser.