Här finns material att använda i skolan inför eller efter ett museibesök. Det kan också användas i stället för ett museibesök.