Fullbokat vårterminen 2023!

Bokningsbara tider för digitala skolprogram släpps nästa gång i början av höstterminen.

Digitala skolprogram från Vasamuseet

Boka ett digitalt skolprogram och låt Vasamuseet komma till klassrummet. Välj mellan flera teman som alla utgår från skeppet Vasa.

Klassen befinner sig i klassrummet och museipedagogen befinner sig i museets utställningar och runt om skeppet Vasa. Som vid alla våra möten med elever så välkomnar vi frågor och interaktion, därför är gränsen en klass per tillfälle (ca 30 elever). Du kan boka ett tillfälle för en klass. Skolprogrammen ges på svenska och är 45 minuter långa. De digitala skolprogrammen är kostnadsfria.

Bokning

Bokningen görs via ett webboknings-formulär på den här webbsidan. Webbokningen öppnar igen i augusti 2023.

Innehåll och teman

Skeppet Vasa är alltid utgångspunkten i det digitala mötet med klassen, men det finns många olika sammanhang och teman som Vasa kan kopplas till. Välj det som passar din klass bäst eller kom med egna önskemål!

Förslag på innehåll:

  • Skeppet och människorna (Alla åldrar): Vi pratar om skeppets spännande öde och hur det var att vara barn och vuxen på ett krigsskepp på 1600-talet. Temat passar för fakta- och fantasihungriga barn och ger en överblick av Vasas historia.

  • Vasa och Stormaktstiden (Alla åldrar): Skeppet Vasa var tänkt att bli en del i byggandet av det svenska Östersjöväldet. Ett program om Vasas plats i den svenska och europeiska historien.

Förberedelser

Observera att bokningen görs via en webbokning och att din bokning är genomförd när du har fått en bekräftelse via mejl.

Du kommer sedan att få förberedelsematerial via mejl. Förbered också gärna klassen med att skriva frågor, läsa eller lyssna till berättelsen om Vasa.