De digitala skolprogrammen är fullbokade vårterminen ut.

Har du frågor om höstens program för skolan eller om ett redan inbokat skolprogram, välkommen att kontakta oss via mejl.

E-post: pedagoger.vasamuseet@smtm.se 

 

Erbjudandet är kostnadsfritt och gäller från förskoleklass till och med studier på gymnasienivå och SFI. De digitala skolprogrammen är 45 minuter långa.

Museipedagogen befinner sig i museets utställningar och runt om skeppet Vasa. Som vid alla våra möten med elever så välkomnar vi frågor och interaktion. Därför är gränsen 35 elever/en klass per tillfälle. 

Bokningsbara tider

Det finns inga bokningsbara tider. 

Innehåll och teman

Skeppet Vasa är alltid utgångspunkten i det digitala mötet med klassen, men det finns många olika sammanhang och teman som Vasa kan kopplas till. Välj det som passar din klass bäst eller kom med egna önskemål!

Förslag på innehåll:

  • Skeppet och människorna (Alla åldrar): Vi pratar om skeppets spännande öde och hur det var att vara barn och vuxen på ett krigsskepp på 1600-talet. Temat passar för fakta- och fantasihungriga barn och ger en överblick av Vasas historia.

  • Vasa och Stormaktstiden (Alla åldrar): Skeppet Vasa var tänkt att bli en del i byggandet av det svenska Östersjöväldet. Ett program om Vasas plats i den svenska och europeiska historien.

  • Vasa och skulpturerna (Alla åldrar): Skeppets mer än 700 skulpturer kan berätta mycket om Sverige och 1600-talet: Från makt, symboler och bildspråk till hjältar, fiender, förkärlek för monster och mycket mer.

  • Historiebruk (Högstadiet och Gymnasiet): Skeppet Vasas historia kan som all historia användas på olika sätt och för olika syften. Hur använde exempelvis Gustav II Adolf historiska personer och antika hjältar på skeppet Vasa för att stärka sina politiska mål och bilden av sig själv? 

Förberedelser

Du kommer att få förberedelsematerial i ditt svarsmejl när du har bokat. Förbered också gärna klassen med att skriva frågor, läsa eller lyssna till berättelsen om Vasa. Gå igenom vår ordlista eller färglägg skulpturer. Du hittar förberedelsematerial på vår skolsida under "I klassrummet":