De digitala skolprogrammen för den här perioden är fullbokade. Måndagen 16 oktober släpper vi nya bokningsbara tider för andra delen av höstterminen. 

Digitala skolprogram från Vasamuseet

Vi erbjuder kostnadsfria digitala skolprogram för grundskolan och gymnasiet, studier på gymnasienivå och SFI från nivå C. Skolprogrammen är kostnadsfria, ges på svenska och är 45 minuter långa.

Klassen befinner sig i klassrummet och museipedagogen befinner sig i museets utställningar och runt om skeppet Vasa. Som vid alla våra möten med elever så välkomnar vi frågor och interaktion, därför är gränsen en klass per tillfälle (ca 30 elever). Du kan boka ett tillfälle för en klass.

Bokning

De digitala skolprogrammen bokas via webbokning. Tiderna fram till vecka 44 är fullbokade. Måndagen 16 oktober släpper vi nya bokningsbara tider fram till jul.

Bokningsbara program

Skeppet Vasa är alltid utgångspunkten i det digitala mötet med klassen. Välj det som passar din klass bäst eller kom med egna önskemål!

  • Skeppet och människorna (Alla åldrar): Vi pratar om skeppets spännande öde och hur det var att vara barn och vuxen på ett krigsskepp på 1600-talet. Temat passar för fakta- och fantasihungriga barn och ger en överblick av Vasas historia.

  • Vasa och Stormaktstiden (Alla åldrar): Skeppet Vasa var tänkt att bli en del i byggandet av det svenska Östersjöväldet. Ett program om Vasas plats i den svenska och europeiska historien.

Förberedelser

Observera att bokningen görs via en webbokning och att din bokning är genomförd när du har fått en bekräftelse via mejl.

Du kommer sedan att få förberedelsematerial via mejl. Förbered också gärna klassen med att skriva frågor, läsa eller lyssna till berättelsen om Vasa.