Här finns lärarhandledningar och elevmaterial för olika åldrar och inriktningar. Dessa kan vara till hjälp när du kommer till musset på egen hand med din klass.

Vasamuseet på en timme

För dig som själv vill genomföra en visning i museet för din grupp. Handledningen ger svaren på de vanligaste frågorna. Ger en överblick av Vasa, idag och i sitt historiska sammanhang. Passar alla åldrar när du använder ditt eget tilltal.
Tidsåtgång i museet cirka en timme.

Skeletten från Vasa

Elevuppgifter för gymnasiets biologi- och naturkunskapskurser. Studera några av de individer som omkom på Vasa med hjälp av frågor som rör DNA och osteologi. För att sätta in utställningen i sin kontext rekommenderas att man först ser Filmen om Vasa som visas i museets filmsal, se filmtiderna här.

Föremål från filmen

Utgår från filmen om Vasa, som visas i museets filmsal, och avslutas i utställningarna. Innehåller uppgifter att genomföra i museet där fokus ligger på de fynd som gjordes i och kring skeppet. Ger en överblick av 1600-talets materiella kultur. Är tänkt för årskurs 5 men passar även äldre. Tidsåtgång i museet 30 minuter.

Räkna med Vasa

Träna matematik på ett annorlunda sätt och få samtidigt en massa kunskap om Vasa.
Övningarna är utformade för att göras på plats i museet och baseras på kursplanen i matematik för år 1-3 i Lgr 11.
Lärarhandledningen består av två pdf:er. Del 1 är en introduktion att göra i skolan och del 2 innehåller övningar att skriva ut, ta med och göra på museet.

Tio svåra ord förklarade på tre sätt

Ord som är lite svåra, men viktiga för förståelsen av Vasa, förklaras här med teckningar, lättläst text och bliss. Detta häfte underlättar kommunikation på lika villkor kring Vasa och fungerar som förberedelse och eftersnack. Fungerar även om ni inte besöker museet eller inte är bekanta med bliss. 
Bliss är ett språk där ord visas med symboler istället för bokstäver. Personer som inte talar med munnen kan kommunicera genom att peka på blissbilder.

 

Medhavd matsäck?

Matsäcksrum finns på entréplan och rymmer cirka 40 barn. Här finns en kallvattenkran men ingen mikrovågsugn. Rummet kan inte förbokas och är till för alla skolklasser, antingen de går på egen hand eller har bokat visning.
Mer praktsik info hittar du längre ner på sidan under rubriken "Inför ditt besök"