Under augusti till april erbjuder nedanstående pedagogiska program. I maj och juni erbjuder vi endast skolvisningar från åk 1 som är 45 minuter långa. Våra skolbesök är kostnadsfria.

Boka genom att mejla till: bokningen.vasa@maritima.se.

 

Genomskärningsmodell av Vasa. Människor som arbetar med olika saker syns i de olika utrymmena ombord.

Skeppet och människorna

Programmet ger en översikt av Vasas historia och passar för faktahungriga barn. Vi tar upp de vanligaste frågorna och besöker rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord på riktigt. Vi använder flera sinnen och det finns möjlighet att hantera rekvisita.

Tid:
60 minuter
Max antal: 30 barn.
Lärare/assistenter som behövs för gruppen går in gratis.
Medföljande vuxna betalar entréavgift.
Illustration av en gris som sitter högt upp i skeppets märskorg. Himmlen är mörkt blå med stjärnor och en halvmåne.

I Vasagrisens spår

Lämpligast för 4-åringar - åk 1. Lär känna en prickig gris vid namn Lindbom. Han fick en dag lämna sin kära lerpöl och vara med om ett riktigt äventyr! Barnen får först lyssna till sagan och titta på bilderna, sedan ger vi oss ut i museets utställningar, smyger runt skeppet och nosar upp var Lindbom egentligen var någonstans. Baseras på boken Vasagrisen av Björn Bergenholtz.

Tid: 60 minuter
Max antal: 15 barn.
Lärare/assistenter som behövs för gruppen går in gratis.
Medföljande vuxna betalar entréavgift.

Tre barn hjälps åt att bära ett tjock rep. De står på rad och håller repet mot sin ena axel.

Räkna med Vasa

Lämpligast för åk 2 - 4
Utforska Vasa med hjälp av matematik! Vi använder både gamla kroppsmått och metersystemet. Eleverna får till exempel träna uppskattning, aritmetik och skala, mäta avstånd och tid, geometri och symmetri. De aktiveras både i grupp, i par eller individuellt. Basfakta om Vasa ingår, alltefter era behov och förberedelser, liksom besök i rummet Under däck för att få känslan av att vara ombord. Vi kan följa Lgr11, kursplanen i matematik, beroende på er avsikt med besöket. 

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer. Observera att ni måste vara två lärare/ledare med eftersom klassen kommer att delas under vissa moment. Eventuellt medföljande övriga vuxna betalar entreavgift.

Tre dockor som sitter på en rad.

Jakten på de försvunna verktygen

Lämpligast för 4-åringar - åk 1. Vasa är färdigbyggt och ska snart segla iväg. Timmermannen har somnat och går inte att väcka. Kvar på skeppet finns hans dyrbara verktyg! Nu behöver hans hustru hjälp att snabbt hitta alla verktyg. Timmermannen Peter och hans hustru Eva är två av våra unika dockor som är med i programmet.

Tid: 60 minuter
Max antal: 15 barn.
Lärare/assistenter som behövs för gruppen går in gratis. Medföljande vuxna betalar entréavgift.