Välkommen att boka ett pedagogiskt program med din klass. Alla program utgår från skeppet Vasa och tar upp dess historia och livet under det tidiga 1600-talet. De långa programmen innehåller även en tematisk del.

Pedagogiska program är kostnadsfria.

Boka genom att mejla till: bokningen.vasa@maritima.se