Under augusti till april erbjuder nedanstående pedagogiska program. I maj och juni erbjuder vi endast skolvisningar som är 45 minuter långa. Våra skolbesök är kostnadsfria.

Boka genom att mejla till: bokningen.vasa@maritima.se.

Genomskärningsmodell av Vasa. Människor som arbetar med olika saker syns i de olika utrymmena ombord.

Skeppet och människorna

För er som vill ha en översikt av Vasas historia med utrymme för egna frågor.
Vi sätter in skeppet i sitt historiska sammanhang, varför det byggdes och sjönk och hur det var att leva ombord. Har ni redan arbetat med Vasa kan vi stället välja att fokusera mer på vissa teman.
För att få känslan av att vara ombord ingår alltid ett besök i rummet Under däck.

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer

Hand som håller i en pipett och droppar vätska i en liten glasbehållare.

Vasa - kemiskt sett

Varför bevarades Vasa så väl? Vad hände med Vasas trä och bultar under de 333 år som hon låg på Saltsjöns botten? Hur är hon konserverad och varför? Vilka utmaningar står vi inför idag? Här får vi verkliga exempel på när redox och syra-bas är viktigt i vardagen.
Vi pratar om Vasa ur ett naturvetenskapligt perspektiv med fokus på kemi. Detta program passar antingen under gymnasiets kemi- eller naturkunskapskurser. Basfakta om Vasa ingår alltefter era behov och förberedelser.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer

Teckning där kungen får sin makt av gud

Historiebruk – tolkningar och perspektiv på Vasa

För er som vill arbeta med hur historiska händelser getts olika innebörd i olika tider. Hur såg Gustav II Adolf på sig själv och sin samtid? Vad ville han att skeppet skulle uttrycka? Hur har eftervärlden använt kungen och skeppet för att skapa olika identiteter?
Eleverna får reflektera över begrepp som historiesyn och historiebruk med konkreta exempel från museets utställningar.

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer

Skeletten från Vasa – i naturvetarens ögon

En naturvetenskaplig vinkel på vad Vasas människoskelett kan berätta för oss. Vilka metoder kan man använda och vad kan vi få reda på? Bland annat talar vi om osteologi och genteknik. Vi tittar närmare på data från våra genetikforskare och diskuterar vad de betyder. Detta program passar antingen under gymnasiets biologi- eller naturkunskapskurser. Basfakta om Vasa ingår, alltefter era behov och förberedelser.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer

En hand som håller i en kopia av en skeletthand.

Skeletten från Vasa - historiskt/arkeologiskt

För er som vill ha inblick i levnadsförhållanden för vanliga människor på 1600-talet.
Skeletten efter några av de drunknade och deras tillhörigheter ger oss information om mat, sjukdomar och arbeten. Vi talar om var gränserna går för vad man egentligen vet och när man börjar gissa. Såväl osteologi, läran om ben, och etiska frågor får utrymme.
Basfakta om Vasa ingår, alltefter era behov och förberedelser. Besök i rummet Under däck ingår för att få känslan av att vara ombord, något som uppskattas av alla åldrar.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer

En filtad hatt som hittades ombord på Vasa. Hatten är rundad och bredbrättad.

Föremål från havsbotten

Återupptäck fynden från Vasa genom att göra dem personliga. Besättningen fick ta med sig få privata ägodelar, allt de ansågs behöva fanns redan ombord. Förutom kalla fakta försöker vi även komma åt valen som båtsmannen stod inför när han skulle packa sina tillhörigheter: Livsviktigt? Sentimentalt? Roligt tidsfördriv? Även bevarandefrågor kan beröras, det som packades ner men nu har försvunnit.
Varje elev får hantera föremålskopior. Basfakta om Vasa ingår alltefter era behov och förberedelser. Besök i rummet Under däck ingår för att få känslan av att vara ombord, något som uppskattas av alla åldrar.

Tid: 150 minuter inklusive cirka 30 minuters paus
Antal: max 30 personer