Från augusti till april erbjuder vi flera olika skolprogram för gy 1 - 3 och språkintroduktionsprogrammet. Alla våra program utgår från skeppet Vasa och tar upp dess historia och livet under det tidiga 1600-talet. De långa programmen innehåller även en tematisk del.

Våra skolprogram är kostnadsfria och kan bokas måndag och tisdag från 10.15, onsdag och torsdag från 9.15. Även inträde för elever och lärare är kostnadsfritt.

Från och med 9 december 2019 är det möjligt att boka skolprogram för vårterminen 2020.

Boka genom att mejla till: bokningen.vasa@smtm.se

 

Vasa och propaganda

NYHET! Krigen avlöste varandra under stormaktstiden. Trycket på befolkningen att offra liv och pengar var stort. Staten var tvungen att förmedla bilden av krigen som nödvändiga och göra sitt bästa för att hålla folket på gott humör. Propaganda om krig spreds för att dölja misslyckanden och för att fira segrar. Hur såg propagandan ut och vad ville den förmedla? Hur kan vi utläsa propaganda på skeppet Vasas skulpturer? Vi använder oss av samtida propagandablad och skeppet Vasa som illustrerande exempel på propaganda. I det längre programmet ingår en workshop där eleverna gör egna propagandabilder.

Tid: 90 minuter eller 150 minuter med workshop
Max antal: 30 personer
Erbjuds september - april

Analytisk kemi och skeppet Vasa

Ett samarbete med Vetenskapens Hus. Järn från bultar och föremål har trängt in i träet under åren under vatten och katalyserar nedbrytningen av det. Med hjälp av kelatjoner kan järnet extraheras och mätas spektrometriskt. Eleverna gör en kalibreringskurva, mäter absorbansen på en extraktionslösning från en träbit från skeppet Vasa och beräknar halten extraherat järn som en del i en långtidsstudie.

Läs mer och boka på Vetenskapens Hus hemsida.

Tid: 90 minuter
Max antal: 16 personer
Erbjuds augusti - juni

""

Skeppet och människorna

Vasa var tänkt att bli en del i byggandet av det svenska Östersjöväldet. Men tidens kraftfullaste skepp sjönk och när det bärgades 333 år senare var det fortfarande fyllt av föremål som besättningen hade packat till sin resa. De många arkeologiska fynden kan tillsammans med historiska källor ge en fascinerande inblick i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under stormaktstiden. Genom skeppet kommer vi det tidiga 1600-talet närmare.

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer
Erbjuds augusti - april 

""

Historiebruk – tolkningar och perspektiv på Vasa

Skeppet Vasas historia kan som all historia användas på olika sätt och för olika syften. Utifrån skeppet och dess skulpturer pratar vi om hur människor och grupper i olika tider använder historia för att förändra samhället och skapa identiteter. Hur använde Gustav II Adolf historiska personer och antika hjältar för att stärka sina politiska mål och bilden av sig själv? Vilken betydelse har skeppet idag för synen på den svenska historien och självbilden? Eleverna får möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identiteter och verklighetsuppfattning. 

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer
Erbjuds september - april

""

Skeletten från Vasa                  - en arkeologisk källa

När Vasa sjönk följde ett 30-tal människor med skeppet ned i djupet. I detta program närmar vi oss några av dem omkom. Vi studerar både skelett och personliga tillhörigheter för att förstå mer om levnadsvillkoren för människor i början av 1600-talet. Vad åt de och vad kan skadorna berätta om deras liv? Var går gränsen för vad vi verkligen vet och vad får vi gissa oss till? Eleverna värderar och tolkar både historiska och arkeologiska källor.

Tid: 150 minuter inklusive paus
Max antal: 30 personer
Erbjuds september - april

""

Skeletten från Vasa  - naturvetenskapligt

När Vasa bärgades hittades mänskliga kvarlevor efter dem som omkom när skeppet sjönk. I detta program utforskar vi skeletten med naturvetenskapens hjälp. Vi studerar vad ben kan berätta om levnadsvillkor för männskor under det tidiga 1600-talet. Vad kan man utläsa av resultaten från kemiska undersökningar och vad kan genetikforskning ge för information om sjukdomar och matvanor? Detta program passar för gymnasiets biologi- och naturkunskapskurser.

Tid: 150 minuter inklusive paus
Max antal: 30 personer
Erbjuds september - april

""

Vasa - kemiskt sett

När Vasa åter kom upp till ytan och mötte luftens syre efter 333 år på Saltsjöns botten stod forskarna inför en unik utmaning. Aldrig tidigare hade ett så stort arkeologiskt föremål konserverats. I detta program får eleverna utforska Vasa ur ett naturvetenskapligt perspektiv med fokus på kemi. Vi tar bland annat upp verkliga exempel på hur redox- och syrabasreaktioner försvårar bevarandet. Hur konserverades skeppet och vilka fortsatta utmaningar står vi inför idag? Detta program passar för gymnasiets kemi- och naturkunskapskurser.

Tid: 150 minuter inklusive paus
Max antal: 30 personer
Erbjuds september - april