Välkommen att boka ett pedagogiskt program med din klass. Alla program utgår från Vasa och tar upp dess historia och livet under det tidiga 1600-talet. De långa programmen innehåller även en tematisk del.

Pedagogiska program är kostnadsfria.

Boka genom att mejla till: bokningen.vasa@maritima.se

En hand som håller i en kopia av en skeletthand.

Skeletten från Vasa                  - en arkeologisk källa

När Vasa sjönk följde ett 30-tal människor med skeppet ned i djupet. I detta program närmar vi oss några av dem omkom. Vi studerar både skelett och personliga tillhörigheter för att förstå mer om levnadsvillkoren för människor i början av 1600-talet. Vad åt de och vad kan skadorna berätta om deras liv? Var går gränsen för vad vi verkligen vet och vad får vi gissa oss till? Eleverna värderar och tolkar både historiska och arkeologiska källor.

Tid: 150 minuter inklusive paus
Max antal: 30 personer

Hand som håller i en pipett och droppar vätska i en liten bägare.

Vasa - kemiskt sett

När Vasa åter kom upp till ytan och mötte luftens syre efter 333 år på Saltsjöns botten stod forskarna inför en unik utmaning. Aldrig tidigare hade ett så stort arkeologiskt föremål konserverats. I detta program får eleverna utforska Vasa ur ett naturvetenskapligt perspektiv med fokus på kemi. Vi tar bland annat upp verkliga exempel på hur redox- och syrabasreaktioner försvårar bevarandet. Hur konserverades skeppet och vilka fortsatta utmaningar står vi inför idag? Detta program passar för gymnasiets kemi- och naturkunskapskurser.

Tid: 150 minuter inklusive paus
Max antal: 30 personer

Historiebruk – tolkningar och perspektiv på Vasa

Skeppet Vasas historia kan som all historia användas på olika sätt och för olika syften. Utifrån skeppet och dess skulpturer pratar vi om hur människor och grupper i olika tider använder historia för att förändra samhället och skapa identiteter. Hur använde Gustav II Adolf historiska personer och antika hjältar för att stärka sina politiska mål och bilden av sig själv? Vilken betydelse har skeppet idag för synen på den svenska historien och självbilden? Eleverna får möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identiteter och verklighetsuppfattning. 

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer

Två barn håller i en stor och en liten skelettkopia

Skeletten från Vasa  - naturvetenskapligt

När Vasa bärgades hittades mänskliga kvarlevor efter dem som omkom när skeppet sjönk. I detta program utforskar vi skeletten med naturvetenskapens hjälp. Vi studerar vad ben kan berätta om levnadsvillkor för männskor under det tidiga 1600-talet. Vad kan man utläsa av resultaten från kemiska undersökningar och vad kan genetikforskning ge för information om sjukdomar och matvanor? Detta program passar för gymnasiets biologi- och naturkunskapskurser.

Tid: 150 minuter inklusive paus
Max antal: 30 personer

Genomskärningsmodell av Vasa. Människor som arbetar med olika saker syns i de olika utrymmena ombord.

Skeppet och människorna

Vasa var tänkt att bli en del i byggandet av det svenska Östersjöväldet. Men tidens kraftfullaste skepp sjönk och när det bärgades 333 år senare var det fortfarande fyllt av föremål som besättningen hade packat till sin resa. De många arkeologiska fynden kan tillsammans med historiska källor ge en fascinerande inblick i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under stormaktstiden. Genom skeppet kommer vi det tidiga 1600-talet närmare.

Tid: 60 minuter
Max antal: 30 personer