Här finns digitala läraresurser och annat material att använda i skolan inför eller efter ett museibesök. Det kan också användas i stället för ett besök hos oss.