Lektionsmaterial om källor

Uppgifterna handlar om Vasamuseets unika samling av föremål som hittades ombord på skeppet när det bärgades och grävdes ut. Vi har valt ut två spännande tunnor med innehåll för eleverna att fördjupa sig i. Syftet med lektionsmaterialet är att låta eleverna bekanta sig med ett historiskt källmaterial i form av slutna fynd, träna på att ställa källkritiska frågor till materialet och ta reda på vad det kan berätta om livet på ett krigsskepp och om männiksor i Sverige på 1600-talet.

Fynd och källor från Vasa - en introduktion

Efter 333 år på sjöbotten bärgades skeppet Vasa. Bland lera och skräp i skeppet fanns många skatter: Packade tunnor och kistor av trä och en mängd lösa föremål. Tänk dig att få öppna en låda som varit stängd i nästan 400 år, och som senast rördes av en människa som levde i en annan tid. Hur skulle det kännas tror du?

En spännande tunna

Efter bärgningen grävdes Vasa ut av tio arkeologer, en tecknare och en fotograf. Allt som hittades skulle fotograferas, ritas av, få ett nummer och en beskrivning. Arkeologerna letade sig fram genom lager av lera, våning för våning, rum för rum. På trossdäck, långt ner i skeppet, hittades en tunna. Den var ganska trasig när den hittades men innehållet fanns kvar. Några av dalla de saker som fanns i tunnan var en träkanna med sju träskedar i , två stora svarvade skålar, skor, rester av tyg och fiskeredskap. Föremålen tillhörde troligtvis en grupp av besättningsmän som hade packat ner sina saker inför Vasas avresa. Varför hade de packat ner just dessa saker?

Fakta om källor

Historiska källor är allt det som historiens människor har lämnat efter sig: texter, bilder och föremål.

Också sådant som byggnader och skepp som Vasa räknas hit! Källmaterial i form av föremål kallas ibland för arkeologiska källor. På Vasamuseet finns massor av föremål som kan fungera som källor till historien. I vår samling finns faktiskt mer än 40 000 föremål som har hittats i och runt om Vasa!

Slutna fynd

Med ett slutet fynd menas en samling föremål som lagts ner på samma plats samtidigt. Lite som en tidskapsel som ligger orörd tills någon öppnar den. Det kan exempelvis vara en kista eller en tunna med innehåll. Det kan också vara en grav med gravgåvor. På Vasa har många slutna fynd påträffats, både tunnor, kistor, skrin och askar.

Ett lösfynd är ett ensamt föremål som hittas och som alltså inte ingår i en grupp.

Ofta har ett slutet fynd mer att berätta för eftervärlden eftersom man vet att föremålen som packades eller lades ner var planerade och hade ett syfte. Med ett lösfynd kan det vara svårare att förstå vad föremålet har för anknytning till platsen där det hittas. Användes det just där eller har det tappats, flutit iland eller rört på sig av annan anledning?

Uppgiften

Skola

Elevuppgift: Slutna fynd

I den här uppgiften använder du Vasamuseets digitala samling som finns på Digitalt museum. Där finns den fakta du behöver för att kunna göra uppgiften om slutna fynd. Klicka på länken för att komma till bilder och information om en kista och en tunna.