Nu ska du få höra en berättelse om skeppet Vasa.

En gång i tiden, år 1628, var det Europas största krigsskepp. Det var tänkt att Vasa, tillsammans med flera andra skepp, skulle segla över Östersjön till Polen. 

 

Fortsätt att lyssna på den spännande berättelsen om Vasa!

Berättelsen är 10 minuter lång.

Du kan också välja att lyssna på berättelsen om Vasa på svenska uppdelad i sex olika kapitel.

Arabiska

Lyssna!

Engelska

Lyssna!

Finska

Lyssna!

Persiska

Lyssna!

Romani

Lyssna!

Svenska

Lyssna!

1. Vasa byggs

Lyssna!

2. Livet ombord

Lyssna!

3. Befälen

Lyssna!

4. Olyckan

Lyssna!

5. 333 år på botten

Lyssna!

6. Vasa i vår tid

Lyssna!