Under maj och juni är det högsäsong för skolresor och då erbjuder pedagogerna programmet "Möt Vasa" måndag till fredag för åk 1 - 9, gymnasiet, vuxenutbildning och SFI. Programmet är 45 minuter långt och ges endast på svenska. 

"Möt Vasa" ersätter alla andra skolprogram dessa veckor och är som alla våra skolprogram kostnadsfritt.

Bokning

Bokningsbara tider för maj och juni släpps tisdagen 13 mars. Bokningen sker via webbokning på den här sidan. 

Skolprogrammet Möt Vasa

Vi pratar om Vasas spännande öde och om livet på och kring skeppet. Tillsammans tittar vi på skeppet på utsidan, olika utställningar och besöker det pedagogiska rummet Under däck, som är en kopia av ett rum på skeppet. I Under däck aktiveras flera olika sinnen för att ge eleverna en känsla av livet på ett krigsskepp under det svenska Östersjöväldet.

De många arkeologiska fynden från Vasa kan tillsammans med andra historiska källor ge en inblick i 1600-talsmänniskans olika levnadsvillkor och likheter och skillnader mellan hur det var att leva då och nu.

Praktisk information om besöket

Räkna med i er tidsplanering att det kan vara fullt i kollektivtrafiken den här perioden. Var också beredd på att det kan vara långa köer och bli ganska livligt inne på museet dessa veckor i maj och juni.

I maj och juni blir det lätt fullt i matsäcksrummet, men utanför museet finns fantastiska gräsmattor och kajer. Ät gärna matsäcken där innan ni går in på museet. Matsäcksrum finns på entréplan. Vattenkran finns, men inte mikrovågsugn.