Välkommen att använda vårt digitala material för SFI. Här finns studiematerial att använda i klassrummet. Nu kan SFI-klasser även boka en digital träff med en museipedagog.