En gång i tiden, år 1628, var skeppet Vasa Europas största krigsskepp. Det var tänkt att  Vasa, tillsammans med flera andra skepp, skulle segla över Östersjön till Polen. Men så långt kom aldrig Vasa.

Här kan du lyssna på berättelsen om Vasa. Den är uppdelad i sex olika kapitel. Berättelsen i sin helhet är 10 minuter lång. Du kan också läsa varje kapitel.

Lyssna på berättelsen

1. Vasa byggs

Lyssna!

2. Livet ombord

Lyssna!

3. Befälen

Lyssna!

4. Olyckan

Lyssna!

5. 333 år på botten

Lyssna!

6. Vasa i vår tid

Lyssna!

Läs berättelsen

1. Varför byggdes Vasa?

Läs!

2. Livet ombord

Läs!

3. Befälen

Läs!

4. Olyckan

Läs!

5. 333 år på botten

Läs!

6. Vasa i vår tid

Läs!