Under maj och juni är det högsäsong för skolresor och då erbjuder pedagogerna 45-minuters skolvisningar. Kostnadsfritt.

Skolvisningarna ersätter alla andra pedagogiska program dessa sju veckor. Detta för att kunna ge så många klasser som möjligt en bra upplevelse på museet när efterfrågan är som störst.

Skolvisningen ger en överblick över Vasas historia och ett besök i det dunkla rummet "Under däck" ingår. Naturligtvis anpassar vi nivån till åldern på klassen.

 

Mejla din förfågan till: bokningen.vasa@maritima.se