Hur kan arkeologiska fynd tolkas och värderas som källa till kunskap om människorna under Stormaktstiden och om livet på ett krigsskepp? Vilka frågor kan vi ställa till källorna? I det här längre programmet med workshop bekantar vi oss med delar av Vasamuseets samling. Vi gör praktiska övningar, ställer frågor, undersöker och sorterar kopior av föremål från Vasa. 

När Vasa sjönk på sin allra första resa lämnade besättningen skeppet i panik. Kvar ombord fanns inte bara skeppets utrustning utan även besättningens personliga tillhörigheter packad i kistor och tunnor.

Bokning: Mejla bokningen.vasa@smtm.se 

  • Årskurs: åk 4 - 9
  • Tid: 150 min inklusive 30 min rast och 30 minuter workshop i halvklass.
  • Max antal: 30 elever, OBS minst 2 lärare.