I det här programmet utforskar vi begreppet historiebruk tillsammans kopplat till Vasa. Vi letar efter tecken på historiebruk och propaganda bland skeppets skulpturer. Vi ställer oss frågor som: Hur använde Gustav II Adolf historiska personer och antika hjältar för att stärka sina politiska mål och bilden av sig själv?

Vi pratar också om skeppets mer nutida historia ur ett historiebruksperspektiv. Här undrar vi till exempel vilka tankar och idéströmningar som påverkade bärgningen av Vasa och hur det sedan dess har presenterats på museum.

Under programmet får eleverna vara aktiva i samtal och värderingsövningar.

  • Årskurs: 6, 7-9 och gymnasiet.
  • Tid: 90 minuter.
  • Max antal: 30 elever, minst 1 lärare.

Bokning

Du bokar skolprogrammet genom att mejla bokningen med följande information:

  • Dag och tid du önskar komma
  • Skolans namn & ort
  • Årskurs
  • Antal elever och antal lärare/vuxna per grupp
  • Namn, mobiltelefonnummer och mejladress till en kontaktperson som följer med till museet.

E-post: bokningen.vasa@smtm.se