Vad väljer vi att visa och berätta om från det förflutna? Vem väljer, varför och för vem?

Skeppet Vasas historia kan som all historia användas på olika sätt och för olika syften. Det här programmet handlar om skeppet Vasa och Vasamuseet genom tiderna: Vilket historiebruk ser vi bland skeppets symbolrika skulpturer? Hur använde Gustav II Adolf historiska personer och antika hjältar för att stärka sina politiska mål och bilden av sig själv? Vilka tankar och idéströmningar påverkade bärgningen av Vasa och hur det sedan dess har presenterats på museum? 

I det här längre programmet med tema historiebruk får eleverna vara aktiva i olika slags övningar, i såväl praktiska moment som samtal och diskussioner. De får se konkreta exempel på historiebruk och propaganda och testa på eget historiebrukande!

Bokningsbart hösten 2023:

  • Årskurs: Åk 7-9 och gymnasiet.
  • Tid: 150 minuter inklusive 30 minuters paus.
  • Max antal: 30 elever, minst 1 lärare.