Vad väljer vi att visa och berätta om från det förflutna? Vem väljer, varför och för vem?

Skeppet Vasas historia kan som all historia användas på olika sätt och för olika syften. Det här programmet handlar om skeppet Vasa och Vasamuseet genom tiderna: Vilket historiebrukande ser vi bland skeppets symbolrika skulpturer? Hur använde Gustav II Adolf historiska personer och antika hjältar för att stärka sina politiska mål och bilden av sig själv? Vilka tankar och idéströmningar påverkade bärgningen av Vasa och hur det sedan dess har presenterats på museum? 

I historiebruksprogrammet resonerar vi tillsammans om hur historia skapas - av vem och varför. Skeppet Vasa kan ge konkreta exempel på sådana historiska frågeställningar och på hur historiebruk kan skifta från en tid till en annan.

Boka genom att mejla vår bokning. E-post: bokningen.vasa@smtm.se 

  • Årskurs: Åk 7-9 och gymnasiet samt vuxenstudier på gymnasienivå.
  • Tid: 60 minuter
  • Max antal: 30 elever, minst 1 lärare.