När Vasamuseet öppnade 1990 tänkte man att konserveringen av skeppet och de tiotusentals föremålen var avslutad. Men ganska snart syntes förändringar i Vasas trä. Sedan dess pågår flera forskningsprojekt på Vasas trä med målet att bevara skeppet så länge som möjligt.

I det här skolprogrammet tar vi upp bevarandearbetet ur flera aspekter - pionjärarbetet med konserveringen efter Vasas bärgning, träets kemi, Vasas stöttning och klimatet runt skeppet. Programmet innehåller också Vasas historiska kontext.

Det här programmet passar bäst för dig som är lärare i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet och gymnasiet.

  • Årskurs: åk 7-9 och gymnasiet
  • Tid: 60 minuter
  • Max antal: 30 elever, minst 1 lärare.

 

Tips! Boka laboration med Vasa-trä på Vetenskapens hus

Vasamuseet samarbetar med Vetenskapens Hus kring ett skolprogram på temat kemi och bevarandet av Vasas trä. Järn från bultar och föremål har trängt in i träet under åren under vatten och katalyserar nedbrytningen av det. Med hjälp av en lösning med kelatjoner kan järn extraheras ur träet. I laborationen gör eleverna en kalibreringskurva, mäter absorbansen på en extraktionslösning från en träbit från skeppet Vasa och beräknar halten extraherat järn som en del i en långtidsstudie.

Laborationen ges på Vetenskapen hus, Läs mer och boka på deras hemsida: