Kan en sked, en tumstock och en kam berätta något om det förflutna? Vilka frågor kan vi ställa till föremålen som ett historiskt källmaterial, vilka svar kan vi få och vad kan vi inte få reda på? Skeppet Vasas spännande öde kan berättas ur många olika perspektiv. I det här skolprogrammet får eleverna använda fakta och sin egen fantasi för att leva sig in i historien och skapa berättelser kring några spännande fynd från Vasa.

Programmet är 150 minuter och innehåller bland annat ett besök i upplevelserummet Under däck samt en workshop i halvklass där vi tillsammans påbörjar skapandeprocessen där varje elevs egna berättelse får ta form. En process som gärna kan fortsätta i klassrummet efter museibesöket!

Boka genom att mejla vår bokning. E-post: bokningen.vasa@smtm.se 

  • Årskurs: åk 1 - 3, åk 4 – 6
  • Tid: 150 minuter inklusive 30 min rast.
  • Max antal: 30 elever, OBS minst 2 lärare.