Vasamuseet och museet Vrak erbjuder ett gemensamt skolprogram om migrationen över Östersjön under 1600- och 1900-talet. 

Programmets innehåll

Kursplanerna i So-ämnena belyser migration och idag är migration över Östersjön lika aktuellt som någonsin tidigare, med stora migrationsströmmar inom Europa. Skolprogrammet handlar om hur migrationen av människor över Östersjön till Sverige har sett ut. Genom att undersöka migrationens historia kan vi få syn på vilka faktorer som varit drivande i andra tider och på så sätt öka förståelsen för vår samtid.

Vi börjar i 1600-talets Sverige då landet befinner sig i tid av expansion, Stormaktstiden. Här spelar migrationen, i synnerhet immigrationen, en betydande roll. Från Holland, Vallonien, Skottland och dagens Tyskland anlitas människor ofta på initiativ av kronan för att utveckla det svenska samhället med kompetens som saknas i Sverige vid den här tiden. Immigrationen till Sverige är under 1600-talet inte bara önskad utan en förutsättning för att Sverige ska växa.

Under 1900-talet sker mycket migration till följd av flykt undan krig och konflikter. Under andra världskriget tvingas många flyktingar att lämna sina hemländer och fly till Sverige. Efter kriget ökar också antalet flyktingar från Baltikum och andra östeuropeiska länder som söker asyl i Sverige.

  • Årskurs: 7-9 och gymnasiet
  • Tid: 180 minuter inklusive 45 min rast
  • Max antal: 30 elever, OBS minst 2 lärare