I skolprogrammet för sfi och sva orienterar vi oss i skeppet Vasas historia; hur det byggs i Stockholm på en stor internationell arbetsplats och hur det sedan sjunker efter bara en kort färd. Vi följer skeppets öde på havets botten till bärgningen och hur det till slut hamnar på museum.

Vi stannar lite extra på 1600-talet och pratar om hur det var att vara människa i Stockholm och i Sverige på den här tiden, i jämförelse med resten av världen och Sverige idag. Dialogen mellan eleverna och museipedagogen får mycket plats i programmet och vi har möjlighet att låta elevernas intresse och lärarens önskemål påverka programmets innehåll.

  • Årskurs: Komvux i svenska för invandrare (sfi) från nivå C och svenska som andraspråk (sva)
  • Tid: 60 minuter
  • Max antal: 30 elever

Bokning

Du bokar skolprogrammet genom att mejla bokningen med följande information:

  • Dag och tid du önskar komma
  • Skolans namn & ort
  • Årskurs
  • Antal elever och antal lärare/vuxna per grupp
  • Namn, mobiltelefonnummer och mejladress till en kontaktperson som följer med till museet.

E-post: bokningen.vasa@smtm.se