Vasa var tänkt att bli en del i byggandet av ett svenskt välde runt Östersjön. Ett inslag i den kamp om land, pengar och religion som då präglade norra Europa, från Sverige ledd av Gustav II Adolf, inte minst till sjöss. Men ett av tidens kraftfullaste skepp sjönk och när det bärgades 333 år senare var det fortfarande fyllt av föremål som besättningen hade packat till sin resa. De många arkeologiska föremålsfynden kan tillsammans med historiska källor i form av originaldokument ge en fascinerande inblick i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor. Genom skeppet kommer vi det tidiga 1600-talet närmare.

Det här programmet passar bra som en del av undervisningen om det svenska Östersjöväldet, om orsaker, konsekvenser och om maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden runt 1600-talet.

Boka genom att mejla vår bokning. E-post: bokningen.vasa@smtm.se 

Årskurs: åk 5 – 6
Tid: 60 minuter
Max antal: 30 elever, minst 1 lärare.