Vasa var tänkt att bli en del i byggandet av ett svenskt välde runt Östersjön. Ett inslag i den kamp om land, pengar och religion som då präglade norra Europa, från Sverige ledd av Gustav II Adolf, inte minst till sjöss. Men ett av tidens kraftfullaste skepp sjönk och när det bärgades 333 år senare var det fortfarande fyllt av föremål som besättningen hade packat till sin resa. De många arkeologiska föremålsfynden kan tillsammans med historiska källor i form av originaldokument ge en fascinerande inblick i barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor. Genom skeppet kommer vi det tidiga 1600-talet närmare.

Det här programmet passar bra som en del av undervisningen om det svenska Östersjöväldet, om orsaker, konsekvenser och om maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden runt 1600-talet.

Årskurs: åk 5 – 6
Tid: 60 minuter
Max antal: 30 elever, minst 1 lärare.

Bokning

Du bokar skolprogrammet genom att mejla bokningen med följande information:

  • Dag och tid du önskar komma
  • Skolans namn & ort
  • Årskurs
  • Antal elever och antal lärare/vuxna per grupp
  • Namn, mobiltelefonnummer och mejladress till en kontaktperson som följer med till museet.

E-post: bokningen.vasa@smtm.se