Utforska Vasa med hjälp av teknik! Eleverna får genom experiment undersöka tekniska lösningar ur skeppets historia. Vi tar bland annat reda på hur en 14-åring kan styra ett skepp på 1200 ton, varför Vasa sjönk, hur man lyckades bärga det med en medeltida metod. Vi provar även hur en dykarklocka fungerar. Genom experimenten berör vi till exempel Archimedes princip, stabilitet och mekanikens gyllene regel.

Årskurs: åk 4 – 6
Tid: 150 min inklusive 30 min rast.
Max antal: 30 elever, OBS minst 2 lärare.