Under maj och juni är det högsäsong för skolresor och då erbjuder pedagogerna 45-minuters skolvisningar måndag till fredag för åk 1 - Gy 3. Skolvisningarna är kostnadsfria. 

Skolvisningarna ersätter alla andra pedagogiska program dessa veckor.