Vasamuseet deltar i vetenskapsfestivalen ForskarFredag 25 till 29 september. Under veckan går det att låna en expert som arbetar med forskning, digitalt eller på plats i klassrummet. Dessutom arrangeras en temadag på Vasamuseet om olika forskningsprojekt. Alla aktiviteter under ForskarFredag är kostnadsfria.

Aktiviteterna är fullbokade

Vasamuseets tider för Låna en forskare och temadagen är fullbokade denna gång. 

Låna dräkt- och textilhistoriker Anna Silwerulv till klassrummet

  • Fullbokat.
  • Gäller Stockholmsregionen och Västerås.
  • För årskurs: 7-9 och gymnasiet.

Anna är forskningssamordnare för dräkt- och textilforskningen på Vasamuseet, och arbetar med de kläder och skor som hittades ombord på skeppet Vasa. Anna och hennes kollegor studerar de textila fynden i detalj för att förstå vad de har varit för plagg och vem som kan ha burit dem. På träffarna kommer Anna att visa och berätta om hur tvärvetenskapliga metoder används med både teoretisk och praktisk kunskap för att få fram ny och spännande information. Anna kommer också att berätta om hur hon hamnade på just Vasamuseet – en resa från textilnörderi till forskning!

Boka Anna Silwerulv till ditt klassrum

Låna konservator Malin Sahlstedt - digitala träffar

  • Fullbokat.
  • Online i hela Sverige.
  • För årskurs: 4.6, 7-9 och gymnasiet.

Malin är konservator på Vasamuseet och arbetar med skeppets bevarande. Som konservator är Malin ofta en länk mellan forskare och det material de ska studera, alltifrån egenskaper i skeppets trä till DNA från de människor som omkom ombord. Det kan handla om att ta prover från föremål eller förklara hur materialen påverkats av sin tid på sjöbotten. På träffarna kommer Malin att ge exempel från pågående projekt, både från undersökningarna av skeletten som sker för att vi ska lära oss mer om människorna på Vasa, och från den omfattande insatsen som görs för skeppets nya stöttning.

Boka Malin Sahlstedt för digital träff

Låna konservator Johanna Sandström - digitala träffar

  • Fullbokat.
  • Online i hela Sverige.
  • För årskurs: 4-6, 7-9 och gymnasiet

Johanna är konservator på Vasamuseet och arbetar med att bevara samlingarna. Skeppet Vasa är vårt mest kända föremål, men museet tar även hand om alla de närmare 40 000 föremål som fanns ombord. Johanna kommer att berätta om sin roll som konservator i olika tvärvetenskapliga samarbeten, med anställda forskare på museet och forskare på högskolor och universitet. De senaste åren har forskningen kretsat kring hur människor levde och såg ut på 1600-talet, genom att studera besättningen som var med på skeppet Vasa. I forskningen studeras såväl dräktmaterial och kvarlevor, som föremål som besättningen hade med sig ombord.

Boka Johanna Sandström för digital träff

Temadag om forskning på Vasamuseet 29 september

Vasamuseet bjuder in elever på högstadiet och gymnasiet till en dag om forskning om museets föremålssamling.  Programmet är kostnadsfritt och innehåller visningar i museet, föredrag och prova på-aktiviteter. 

Eleverna får tillfälle att testa de metoder som används för att ta reda på mer om föremålen och insyn i hur forskarna och konservatorerna arbetar. Vi kommer till exempel att titta på nutida föremål av olika material i mikroskop. 

Antal platser: Ca 90 elever. Först till kvarn gäller.

Bokning: Evenemanget är fullbokat.