Välkommen att bidra till skeppet Vasas framtid!

Med ett stöd från 1 000 000 kronor och uppåt blir ert företag stöttningsföretag på nivå guld.Tillsammans arbetar vi för skeppet Vasas bevarande, räddar det unika kulturarv som skeppet Vasa utgör och ser till att hon ska finnas till även för kommande generationer.

Vi skräddarsyr vårt samarbete där vi bygger värden tillsammans. Självklart ingår även allt det som ingår för nivåerna silver och brons.

Stötta Vasa med en stötta

Samarbetet avtalas i period om max 5 år. Ni kan välja att sponsra en stötta inom projektet och får då företagets namn på en plakett på en av de stöttor som byggs i den nya stödvaggan.

Företagssponsringen kan även synas på flera sätt i skeppshallen, i museets utställningar och i vår programverksamhet för att bara nämna några exempel. Vårt samarbete blir en del av skeppets bevarande och historia.

Andra exempel på hur ert företag kan synas och inkluderas i berättelsen om skeppet Vasas bevarande och stöttning är genom evenemang på museet, exklusiva besök före öppning eller efter stängning. Varför inte en företagsfrukost tillsammans med Vasamuseets restaurang och en exklusiv visning av skeppet, projektet och museet?

Välkommen in i Vasas värld!

Kontakt

Kontakta mig för att skänka 1 000 000 kronor eller mer till projektet Stötta Vasa och bli vår samarbetspartner!

Mathias Andersson, affärsutvecklare Vasamuseet

E-post: mathias.andersson@smtm.se

Telefon: 08-519 548 79