Välkommen att bidra till skeppet Vasas framtid!

När ert företag skänker 100 000 kronor eller mer till projektet Stötta Vasa blir ni stöttningsföretag på nivå silver i två år. Därmed bidrar ert företag till skeppet Vasas bevarande och är med och räddar det unika kulturarv som skeppet Vasa utgör för framtiden.

Som stöttningsföretag på nivå silver får ert företag ett digitalt paket och en tackfilm - anpassad för just er – att sprida. När ni har gjort er beställning kontaktar vi er med ett tack och en länk där ni enkelt kan ladda ner det digitala paketet på svenska och engelska.

Som stöttningsföretag på nivå Silver får ni:

  • Tack och omnämnande med klickbar logotyp på vår webbplats.
  • Synlighet på digital sponsortavla på vår webbplats samt i skeppshallen.
  • En projektlogga för er webbplats och intranät.
  • Bilder till sociala medier och textförslag samt e-postsignatur.
  • 50 fribiljetter till Vasamuseet.
  • Regelbunden rapportering.
  • Föredrag om projektet för er personal eller kunder, hos er eller på Vasamuseet
  • Två exklusiva besök på Vasamuseet under avtalsperioden för en grupp om max 10 personer inklusive förevisning av projektet och specialvisning runt skeppet.

Välkommen in i Vasas värld!

Kontakt

Kontakta mig för att bidra med 100 000 kronor till projektet Stötta Vasa och bli stöttningsföretag på nivå silver.

Mathias Andersson, affärsutvecklare Vasamuseet

E-post: mathias.andersson@smtm.se

Telefon: 08-519 548 79