Vasamuseet är världens mest besökta maritima museum. På museet och runt det ståtliga skeppet finns ett tiotal utställningar som på olika sätt berättar om Vasa, tiden hon byggdes i och hennes moderna historia. Efter att skeppet bärgats fick hon ett tillfälligt hem på Wasavarvet där hon stannade mellan 1961 och 1988.

1981 utlystes en nordisk arkitekttävling för en ny permanent museibyggnad. Bland 384 bidrag vann de svenska arkitekterna Marianne Dahlbäck och Göran Månsson. 1988 gjorde Vasa sin sista resa till havs när hon på en ponton flyttades till det nya museet. Sommaren 1990 invigdes det nya museet på Djurgården i Stockholm. 20 år senare hade lokalerna blivit för små. Med över en miljon besökare per år påbörjades en utbyggnad av museet hösten 2011. Bygget stod klart i maj 2013.

Förutom skeppet och basutställningarna rymmer museet även en hall för tillfälliga utställningar, butik och restaurang.

Sedan 1990 har över 20 miljoner människor från hela världen besökt museet.