Vasa byggdes på uppdrag av kung Gustav II Adolf för att användas i det pågående kriget mot Polen. I två år kämpade timmermän, kransågare, smeder, repslagare, segelsömmare, målare, lådmakare, bildsnidare och andra specialister på Skeppsgården i Stockholm med att få färdigt flottans nya stora skepp. Skeppet skulle bli praktfullt: ett skrov byggt av kanske tusen ekar, över 50 meter höga master och hundratals förgyllda och målade skulpturer. Vasa var inte det största skeppet som byggts och inte heller det skepp med flest antal kanoner. Men med sin kraftiga bredsida betraktades hon vid tidpunkten som det slagkraftigaste krigsskeppet. Med 64 kanoner och 300 soldater var Vasa en krigsmaskin som skulle skrämma och besegra den polske fienden.

Vasas Jungfrufärd

Söndagen den 10 augusti 1628 hade många människor samlats på kajerna och runt om Strömmen för att se Vasa lämna Stockholm. Ombord fanns ett hundratal besättningsmän, men också kvinnor och barn. Besättningen hade fått tillåtelse att ta med familj och anhöriga på den första resan genom skärgården till Vaxholm. Därefter skulle de 300 soldaterna mönstra på vid Älvsnabben i Stockholms södra skärgård.

Båtsmännen satte fyra av Vasas tio segel. Därefter sköts salut – och stilla började Vasa sin jungfrufärd. När seglen fångade vinden krängde skeppet, rätade sig något, och krängde till igen. Vatten forsade in genom de öppna kanonportarna och katastrofen var ett faktum - Vasa sjönk! Besättningen kastade sig i havet eller klängde sig fast i riggen men alla hann inte rädda sig, flera blev kvar ombord. Vittnesmålen lyder olika men den mest tillförlitliga uppgiften är att 30 dog av de cirka 150 personer som befann sig på Vasa. Efter bärgningen 1961 har man hittat skelett från åtminstone 15 personer.

Vad som egentligen låg bakom olyckan kunde man inte säkert säga vid det förhör som på kungens befallning hölls på slottet strax efter förlisningen. Förhörsledarna konstaterade att Vasa antagligen var välbyggt, men fel proportionerat med för liten undervattenskropp och otillräcklig barlast i förhållande till rigg och kanoner.