Forskning på Vasamuseet

Skeppet Vasa är en outtömlig kunskapskälla. På Vasamuseet arbetar flera forskare på heltid för att Vasa ska kunna fortsätta fascinera och sprida kunskap om sin samtid. Trots att det har gått ett halvt sekel sedan bärgningen, finns det fortfarande olösta gåtor om människorna ombord, kläderna de bar och livet de levde. Det bedrivs även tvärvetenskaplig forskning kring själva bevarandet av skeppet och dess upphittade föremål. Sedan 2012 har en mängd data samlats in i syfte att samla kunskap till utformningen av Vasas nya stöttningsanordning. Forskningsprojektet går under namnet Stötta Vasa. Forskningsprojekten samordnas av en myndighetsövergripande Kulturarvsenhet

Till toppen