Finding the Vasa Cannon är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Danmark för att ta reda på vad som hände med Vasas försvunna kanoner.

Vasa hade 64 kanoner ombord. Tre av dem finns på museet. Var är de andra 61? Målet med projektet är att finna svaret på frågan, och samtidigt få reda på mer om handeln och relationerna mellan länderna på 1600-talet. Fyrahundra år senare har skeppet Vasa fortfarande något att säga och lära ut.

Om projektet

Projektet som startade 2018 är uppdelat i tre delar med olika tidsplaner och ledare.

Undervattensundersökningar

Den första, redan påbörjade delen, är att söka på botten i Stockholms hamn utanför Skeppsholmen vid Vasas förlisning. Med hjälp av sonarsökningar och dykningar hoppas man finna den kanon som eventuellt tappades under bärgningen, men även andra objekt av historiskt intresse i hopp om att fortsätta kunna lägga pusslet om Vasa. Projektet ägs av SMTM och leds av marinarkeologen Jim Hansson på Statens maritima och transporthistoriska museer.

Arkivforskning

Den andra delen av projektet som påbörjades 2019 består av arkivforskning i Sverige, Storbritannien, Holland och Danmark för att spåra kanonerna som bärgades och såldes vidare på 1660-talet. Projektet ägs av Vasamuseets vänner och leds av forskningsledare Fred Hocker på Statens maritima och transporthistoriska museer.

Citizen science forskning/Medborgarforskning

Ett världsomspännande så kallat citizen science projekt, eller medborgarforskningsprojekt, som innebär att volontärer och forskare tillsammans arbetar med att samla in information om kanoner från privata och publika samlingar. Den här delen av projektet ägs och leds av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet i nära samarbete med SMTM.

Projektmedlemmar

Finding the Vasa Cannon är ett samarbetsprojekt med Vasamuseet, vänföreningen Vasamuseets vänner, Vetenskap & Allmänhet, den brittiska, nederländska och danska ambassaden och Statens maritima och transporthistoriska museer.

Projektet i sin helhet stärker de redan starka banden mellan länderna där alla involverade samlas kring en gemensam historia och får uppleva att lägga till nya, spännande forskningsrön.