Projektet Finding the Vasa Cannon är planerat att sträcka sig över en tioårsperiod. Det är uppdelat i tre delprojekt: undervattensundersökning, arkivforskning och medborgarforskning.

24 april 2018

Officiell lansering av projektet. Datumet markerar årsdagen av Vasas bärgning 1961.  

2018-

Maritim arkeologisk forskning påbörjas i Stockholms hamn vid platsen för Vasas förlisning. 

2019-

Arkivforskning startar i Storbritannien. 

2021-

Förutsättningarna för arkivforskningen i Holland och Danmark läggs till grund. Arkivforskningen i Storbritannien fortsätter. 

2021-

Förberedelser inför den planerade medborgarforskningen/citizen science-projektet inför lanseringen 2022. 

2022

Lansering av citizen science/medborgarforskning. 

10 august 2028

400 år sedan Vasas förlisning.