1628 – 1961

Vasa vilar på 32 meters djup i centrala Stockholm i 333 år. Eftersom skeppet var nybyggt i motståndskraftigt ekträ, och miljön där hon ligger är kall, mörk och nästan syrefri, bevaras träet väl. Bara timrens yttersta centimetrar bryts ned av bakterier som kan leva av trä i syrefria miljöer. Svavel från vattnet som genom åren blir alltmer förorenat lagras in i de nedbrutna delarna av träet. Järn från de mer än 5000 bultar som håller Vasa samman rostar och sätter sig i hela trästrukturen.

Scrolla ner