Skeppet Vasa behöver ny stöttning. Den vagga Vasa vilar i idag klarar inte längre att stötta skeppet på ett bra sätt. Idag hålls Vasa upprätt och på plats med hjälp av 17 stöttor på varje sida, enligt samma princip som en vanlig segelbåt som läggs upp på land över vintern. För att bibehålla skeppets form och minimera rörelser och risk för sprickbildning måste Vasa få en ny stöttning som kan säkra bevarandet av skeppet på lång sikt.

Själva träet i skeppet Vasa är försvagat på grund av kemisk nedbrytning. Det orsakar rörelser och deformationer i skrovet. Forskning har visat att syror som trängde in i Vasas trä under tiden hon låg på sjöbottnen orsakar kemiska reaktioner som försvagar träet. Hur snabbt nedbrytningen går är det ingen som vet exakt, men det finns indikationer på att processerna gick snabbast efter bärgningen och att hastigheten senare har avtagit. Regelbundna mätningar visar att skeppet fortsätter att röra sig. Det handlar om små rörelser, som på sikt kan leda till stora skador. Dessutom lutar skeppet svagt åt babord, en lutning som tilltar över tid. Därför behöver skeppet rätas upp.

Ny vagga

I framtiden kommer skrovet att stöttas både utvändigt och invändigt. Förutom en ny yttre vagga kommer Vasa att få ett inre skelett för att bromsa skrovets rörelser. Både inre och yttre stöttning byggs i stål. Den nya yttre stöttningen kommer att bestå av 27 stöd på varje sida istället för dagens 17. Den nya stöttningen utgår från hur Vasa är konstruerat, och stöttorna placeras där det är bäst för skeppet. Stöttningen byggs så att det blir möjligt att räta upp skeppet.

I slutet av år 2018 startade projekteringen av en ny stöttning, och den kommer att pågå till våren 2023. De största svårigheterna är stöttningen av skeppets för och akter. Den mycket höga aktern är svår att stötta på ett bra sätt; träet är mycket nedbrutet och själva akterkastellet var redan från början klent byggt. En annan kritisk del i projektet är att räta upp skeppet så att masterna står så rakt som möjligt. Det kommer att bli en svår och känslig operation. Enligt planen kommer upprätningen att göras när hela stöttningen, in- och utvändigt, är färdigbyggd. Det blir skonsammast för skeppet.

Fler förstärkningar

När projekteringen och ritningsarbetet är klart ska en byggentreprenör upphandlas. Ambitionen är att monteringen ska komma igång i slutet av 2023. Den nya stöttningen kommer förhoppningsvis vara färdigställd i slutet av 2026, men bygget kan komma att ta längre tid. Skeppet är mycket känsligt och ingenting får gå fel. Vissa moment kommer att behöva göras mycket långsamt för att säkerställa att inga oönskade rörelser uppstår i skrovet. Arbetet kommer inte att kunna utföras under högsäsong när museet är fullt av besökare. Det finns inga planer på att stänga museet under tiden bygget pågår.

Eftersom den nya stöttningen utgår från skeppets konstruktion kommer många av stödbenen hamna på punkter där golvet inte kan bära tyngden. Därför ingår även i projektet att förstärka golvet i Vasamuseets skeppshall.

Film: Att bärga ett sjunkande skepp igen