Skeppet Vasa behöver ny stöttning. Den stöttning som Vasa ligger i sedan 1960-talet måste bytas ut, eftersom den skadar skeppet och skapar deformationer i skrovet. Det i sin tur beror på att skeppets trä är försvagat. Hela stöttningen ska bytas under ett antal år med start i april 2024. Den nya stöttningen baserar sig på många års forskning inom forskningsprojektet Stötta Vasa.

Vasa är – sin imponerande storlek till trots – mycket skört. Kemisk nedbrytning av träet har gjort att skrovet, byggt i ek på 1620-talet, har tappat mycket av sin styrka. Det finns deformationer i skrovet, samtidigt som skeppet som helhet rör sig alltför mycket. Dessutom lutar Vasa svagt åt babord, en lutning som tilltar över tid.

Efter många år av forskning, utvecklingsarbete, projektering, konstruktion och avancerade tester byggs nu Vasas nya stöttning. Den ska stötta skeppet så att rörelser i skrovet bromsas, minimera risken för sprickbildningar och kollaps samt säkra att hon behåller sin befintliga form. Allt för att Vasa ska kunna bevaras, långt in i framtiden.

Yttre och inre stöd

I framtiden kommer skrovet att stöttas både utvändigt och invändigt. Dagens 17 utvändiga stöttor kommer att ersättas av 27 vaggor i stål med en led under kölen. Skeppet kommer på så sätt att stödjas på ännu fler punkter än idag. Då Vasa idag har svårt att bära sin egen vikt kommer även ett inre stöd, ett skelett av stål, monteras i skeppet. Den inre stöttningen kommer gå från kölen ända upp till övre däck. Den ska hjälpa till att bära av lasterna från däcken och däcksbalkar med syftet att bromsa rörelserna i skrovet.

Den nya stöttningen utgår från hur Vasa är konstruerat, och stöttorna placeras där det är bäst för skeppet. De största svårigheterna är stöttningen av skeppets för och akter. Den mycket höga aktern är svår att stötta på ett bra sätt; träet är mycket nedbrutet och själva akterkastellet var redan från början klent byggt.

Själva arbetet kommer att gå till så att den befintliga stöttningen rivs och den nya monteras, bit för bit enligt ett ganska komplicerat system – allt för att undvika rörelser i skrovet. På vissa ställen ska de nya stöttorna placeras på exakt samma ställe som de gamla och på andra ställen inte. Det handlar om millimeterpassning för att det ska fungera.

Många av de nya stödbenen kommer hamna på punkter där golvet inte kan bära tyngden. Därför kommer även golvet i Vasamuseets skeppshall att förstärkas.

Den nya stöttningen kommer att förhindra fortsatt lutning och byggs också så att det blir möjligt att räta upp skeppet. Den ska också kunna justeras efter hand om det behövs.

En kritisk del är att räta upp skeppet så att masterna står så rakt som möjligt. Den upprätningen kommer att göras när hela stöttningen är färdigbyggd då det blir skonsammast för skeppet.

Klart 2028

Målet är att den nya stöttningen är klar 2028, lagom till skeppets 400-årsdag. Vasamuseet kommer vara öppet som vanligt under hela byggtiden och byggarbetet kommer att ta paus sommartid.

Projekt Stötta Vasa

Projektet Stötta Vasa består i korthet av: 

  • Forskning 2003–2017: Bevara Vasa 2003–2006, En framtid för Vasa 2008–2011 och Stötta Vasa 2012–2017
  • Konstruktion 2018–2024
  • Bygge 2024–2028