Vasamuseets Samlingar

I Vasamuseets samling finns mer än 40 000 föremål som hittats i och omkring Vasa. Allt från segel och silvermynt till kanoner och tenntallrikar. Föremålen ger en unik bild av vardagslivet till sjöss och på land, av sjöstrid och skeppsbyggnadsteknik under tidigt 1600-tal. Här kan du söka, läsa mer om och se bilder av ett axplock föremål ur Vasamuseets samlingar. 

Frågor & svar